Ochrana osobních údajů

Společnost Kinisi, s.r.o. - Kinisi centrum fyzioterapie se sídlem Plkovská 1, Praha 9 – Horní Počernice; 193 00, IČO: 06024700 (dále jen "Provozovatel" či „Poskytovatel“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.kinisi.cz  seznamuje s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

V textu níže se dozvíte zejména

  1. jaké Vaše osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat;
  2. za jakými účely a jakým způsobem Provozovatel bude Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Pokud si přejete zjistit jaké osobní informace o vás uchováváme, kde a pro jaké účely nebo máte jakýkoli dotaz, kontaktujte Provozovatele poštou na adrese Plkovská 1, Praha 9 – Horní Počernice; 193 00 nebo emailem na adrese recepce@kinisi.cz.

Možnost kontaktování přes webové stránky www.kinisi.cz

Webové stránky Provozovatele umožňují rychlé elektronické kontaktování Provozovatele a elektronickou komunikaci s Provozovatelem. Požadavek na komunikaci zahrnuje jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní kontakt. Pokud Uživatel kontaktuje Provozovatele přes kontaktní formulář nebo emailem, osobní údaje jsou uloženy na hostingových serverech společnosti Blueboard.cz Webhosting s.r.o., Kováků 3280/5,150 00 Praha 5, IČO: 05448565, DIČ: CZ05448565, který garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR a na interních serverech Provozovatele. Data dobrovolně poskytnutá Uživatelem za účelem kontaktu se společností jsou uložena za účelem kontaktování subjektu na dobu neurčitou.

K poskytnutým datům má přístup a svolení data v případě potřeby pracovně udržovat a zpracovávat i na osobním serveru pouze spolupracující pověřená osoba pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek a online marketingu. V případě zájmu o kontaktování této pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu administrator@kinisi.cz.

Data získaná tímto způsobem se žádným způsobem nepředávají třetí straně.

V případě dotazů, popř. požadavku na výmaz osobních dat ze serverů Provozovatele, kontaktujete Provozovatele na emailové adrese na recepce@kinisi.cz.

Registrace bez objednávky/zakoupení cvičebního programu

Provozovatel nesbírá citlivá osobní data, pokud nejsou uvedena při registraci naprosto dobrovolně Uživatelem.

Osobní údaje registrované osoby jsou uloženy na hostingových serverech společnosti Blueboard.cz Webhosting s.r.o., Kováků 3280/5,150 00 Praha 5, IČO: 05448565, DIČ: CZ05448565, který garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR. a na interních serverech Provozovatele. Data dobrovolně poskytnutá Uživatelem za účelem registrace na webových stránkách Provozovatele jsou uložena na dobu neurčitou.

K poskytnutým datům má přístup a svolení data v případě potřeby pracovně udržovat a zpracovávat na osobním serveru pouze spolupracující pověřená osoba pro práci na vývoji a rozvoji webových stránek a online marketingu. V případě zájmu o kontaktování pověřené osoby pro tyto účely využijte emailovou adresu administrator@kinisi.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů při objednávce a zakoupení licence vybraného cvičebního programu

V případě Vaší potřeby se zpracovávané osobní údaje mohou rozšířit o následující poskytnuté údaje

Tyto rozšiřující informace pro provedení platby a vystavení faktury předáváte ke zpracování samostatně a osobně a dobrovolně.

V případě zájmu o zrušení registrace z důvodu objednávky/zakoupení cvičebního programu je uživatel oprávněn registraci zrušit (zakoupená licence cvičebního programu zůstane do doby vypršení její platnosti nedotčena). V případě potřeby se můžete obrátit na společnost Kinisi, s.r.o, a to pomocí kontaktních formulářů, emailem na adresu recepce@kinisi.cz nebo písemně na adresu Provozovatele Plkovská 1, Praha 9 – Horní Počernice; 193 00.

Kdo k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Jedná se o tyto subdodavatele:

Předání osobních údajů při zakoupení cvičebního programu třetí straně - společnosti XPS network

V případě zakoupení licence cvičebního programu uživatel obdrží přístupové pokyny pro přihlášení se do aktivovaného cvičebního programu a informace o informace o stažení aplikace XPS. Cvičební programy jsou nahrány na serverech společnosti XPS network a ochrana osobních údajů se řídí dle Podmínek užití XPS netwotk.

Společnosti XPS pro účely registrace k programu Provozovatel předává se souhlasem uživatele následující údaje:

Přihlášení se k odběru novinek v rámci zakoupení cvičebního programu

Pro objednávce cvičebního programu z webových stránek Poskytovatele je možno zaškrtnutím políčka souhlasit se zasíláním novinek a akcí na emailovou adresu náležící k účtu, z něhož je objednávka/platba prováděna. Tímto krokem souhlasíte se zpracováváním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru společností Kinisi, s.r.o. s využitím třetí strany, společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943, která garantuje zpracovávání osobních údajů podle GDPR.

V případě zájmu o zrušení odběru novinek uživatel oznámí tuto změnu společnosti Kinisi, s.r.o, a to pomocí kontaktních formulářů, emailem na adresu recepce@kinisi.cz nebo písemně na adresu Provozovatele Plkovská 1, Praha 9 – Horní Počernice; 193 00.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů    

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@kinisi.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11.2020.