Respirační trenažer POWERbreathe

Respirační trenažer POWERbreathe

POWERbreathe - "činka pro bránici" - je respirační trenažer založen na principu odporového tréninku. Tak jako s činkou můžete posilovat svaly paže, dýcháním proti proměnlivé zátěži posilujete dýchací svaly - zvyšujete jejich sílu a vytrvalost. K dosažení odpovídajícího efektu je samozřejmě potřeba trénovat se správně nastavenou zátěží, kterou dokážeme přesně určit během vstupního respiračního vyšetření. K vyšetření a následné terapii u nás používáme elektronickou verzi POWERbreathe K5 a počítačový program Breathe-link, který nám umožňuje on-line monitorování a analýzu dechových parametrů na obrazovce PC. Tyto parametry vyhodnotíme a vysvětlíme základní principy a techniku tréninku dýchacích svalů. K následné terapii pak můžeme využít programy tréninku, kde pacient pomocí biofeedback kontroly sleduje, jak se mu dýchání daří.

Na základě vyšetření také doporučíme vhodný respirační trenažer na domácí trénink.

V současné době existuje 5 mechanických modelů POWERbreathe s různým rozmezím nastavitelné zátěže:

2 modely pro oslabené nádechové svaly určené především pro pacienty s dýchacími potížemi, děti a seniory (Medic a Medic Plus) a 3 modely pro běžnou populaci, vč. vrcholových sportovců nebo zpěváků a tanečníků (Light, Medium a Heavy).

Indikace

  Rekreační i vrcholoví sportovci

  Osoby s dýchacími potížemi z důvodu onemocnění (astma, alergie), věku nebo životního stylu

  Osoby se zvýšenou zátěží dýchacího aparátu (herci, zpěváci, hráči na dechové nástroje)

  Osoby fyzicky aktivní ve vyšších nadmořských výškách (horolezci, lyžaři)

  Další pacienti s bolestmi pohybového aparátu využívající respirační fyzioterapii

Přístrojová fyzioterapie

Přístrojovou terapii využíváme pro vyhledávání a odstraňování reflexních spoušťových bodů – trigger points, posttraumatické bolesti (výrony, hematomy, zlomeniny), revmatické nebo artrotické bolesti. V Kinisi také využíváme respirační trenažery pro diagnostiku a trénink dýchacích svalů.

Léčba TDP lampou

Léčba TDP lampou

Spektrum terapeutického využití TDP lampy je široké.  Tato přirozená metoda nemá žádné vedlejší účinky, protože spočívá především v samoregulaci tepla. TDP je čínska zkratka a znamená “Teding Diancibo Pu”, tedy “se speciálním elektromagnetickým spektrem”. Je kombinací prastarých principů tradiční čínské medicíny s moderní technologii. Klíčovou součástí TDP lampy je minerální plotna, která je pokrytá 33 minerály. Po nahřátí minerální plotny na určitou teplotu (cca 280°), začne vyzařovat jedinečné bio spektrum elektromagnetických vln v rozsahu 1-25 mikronů, které absorbuje lidské tělo. Nasátá energie podporuje mikrocirkulaci a metabolismus, posiluje imunitní systém a dosahuje krátkodobého i dlouhodobého zmírnění bolesti. Tyto vibrace vytváří biochemické reakce přes stimulaci rezonance biologických molekul buněk a buňkové tkáně, takže se opětovně vytváří přirozená rovnováha. V Kinisi lampu využíváme především pro relaxaci svalů před mobilizací při bolestech páteře. S úspěchem jí také aplikujeme u sportovců s bolestmi kloubů a zad.

Indikace

  Bolesti hlavy, migréna

  Bolesti zad

  Bolesti žeber

  Kloubní blokáda

  Bolesti zubů

  Menstruační bolesti

  Parkinsonova choroba

  Osteoporóza

  Pooperační jizvy

  Proleženiny

  Kloubní bolesti

  Tinnitus (hučení v uších)

  Kloubní zánět

  Natažení, natrhnutí svalu a vazů

  Entezopatie (tenisový, golfový loket, skokanské koleno)

  Zánět Achillovy šlachy

Kontraindikace

  Kardiostimulátor

  U těhotných žen možno používat až po 3. měsíci těhotenství (vynechává se oblast břicha)

Ultrazvuk - ultrasonoterapie

Ultrasonoterapie

vychází z léčebného využití mechanické energie podélného vlnění s frekvencí nad 0,8 MHz, v současnosti prakticky 1,0-3,0 MHz. Ultrazvuk je podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí nad 20 000 Hz. Toto podélné vlnění je schopné dobře procházet měkkými tkáněmi do hloubky a v jednotlivých tkáních se různě absorbovat v závislosti na absorpčním koeficientu. 

Kombinovaná elektroterapie

Kombinovaná terapie (KT) je simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie. KT je v současnosti nejúčinnější metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech (spoušťových bodů). Navíc dokáže objektivizovat tyto reflexní změny a jejich vymizení po manuálním, často i velmi vzdáleném zákroku. Mezi hlavní účinky zařazujeme speciální myorelaxační účinek, cílený na momentální nejdráždivější vlákno pod místem aplikace. Parametry procedur nastavujeme podle toho či jdeme ošetřovat povrchový nebo hluboký sval těla. Doba aplikace - 1 minuta na každý nalezený spoušťový bod Počet sezení - závisí od reakce na proceduru, ale pohybuje se v rozmezí 2-5x.

Kontraindikace

  Parenchymatózní orgány- játra, slezina, mozek

  Vaječníky, varlata

  Plicní emfyzém- při aplikaci na hrudník

  Kostěné výstupky blízko pod povrchem

  Periferní nervy blízko pod povrchem