Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna označující se také jako radiální tlaková vlna se řadí mezi neinvazivní terapeutické přístroje v oblasti fyzikální terapie. Jejím principem je přenos mechanické energie do ošetřované tkáně. Přístroj dokáže generovat tlakové vlny o vysoké amplitudě se změnou tlaku, přičemž průběh energie paprsku je rozbíhavý. To v praxi znamená, že největší účinek zaznamenáme na povrchových částech těla, jelikož výkon se s hloubkou průniku zmenšuje. Působí do 3-5 cm.

Je dobré vědět, že rázová vlna nic „nerozbíjí“, jak se mezi lidmi občas traduje. Faktem je, že vyvolá v místě aplikace lokální zánět, který vede k hojivým procesům, které jsou vypsány výše. Rázová vlna se tak stává ideálním pomocníkem při řešení obtíží pohybového aparátu v akutních i chronických stavech. Vždy však záleží na individuálním stavu pacienta.

Léčby pomocí rázové vlny se bát nemusíte, nicméně je dobré vědět, že aplikace může být nepříjemná či lehce bolestivá. V našem centru však fyzioterapeuti vše pečlivě vysvětlí a při aplikaci respektují pocity pacienta. Většinou je zapotřebí absolvovat 3–6 sezení v rozmezí 5 až 10 dnů. Po aplikaci se doporučuje 48hodinový klidový režim. Terapie má naprosto minimální vedlejší účinky.

INDIKACE

  Epikondylitidy (tenisový a golfový loket)

  Bolestivé spoušťové body ve svalech

  Bolesti Achillovy šlachy

  Plantární fascitida

  Kalcifikace, bursitidy

  Skokanské koleno

  Omezení pohyblivosti

  Impingement ramenního a kyčelního kloubu

  Úponové bolesti

  Ostruha patní kosti

  Mediální tibiální stresový syndrom

  Poranění svalů a šlach v subakutním stádiu (1-3 týdny od úrazu)

KONTRAINDIKACE

  Onkologické onemocnění (primární tumory, maligní onemocnění)

  Porucha krevní srážlivosti / užívání antikoagulační terapie

  Těhotenství (oblast plodu) – ve vzdálených místech ano

  Systémové zánětlivé onemocnění či hnisavé ložisko

  Aplikace v oblasti růstových zón u dětí

  Neprůchodnost cév (trombóza)

  V případě aplikace kortikoidů se léčba odkládá o 6 týdnů

  Diabetická polyneuropatie

  Kožní defekty, otevřená zranění

  Oblast nad průběhem nervu

  Hořečnaté stavy

  Akutní infekce

  Křečové žíly

Respirační trenažer POWERbreathe

Respirační trenažer POWERbreathe

POWERbreathe - "činka pro bránici" - je respirační trenažer založen na principu odporového tréninku. Tak jako s činkou můžete posilovat svaly paže, dýcháním proti proměnlivé zátěži posilujete dýchací svaly - zvyšujete jejich sílu a vytrvalost. K dosažení odpovídajícího efektu je samozřejmě potřeba trénovat se správně nastavenou zátěží, kterou dokážeme přesně určit během vstupního respiračního vyšetření. K vyšetření a následné terapii u nás používáme elektronickou verzi POWERbreathe K5 a počítačový program Breathe-link, který nám umožňuje on-line monitorování a analýzu dechových parametrů na obrazovce PC. Tyto parametry vyhodnotíme a vysvětlíme základní principy a techniku tréninku dýchacích svalů. K následné terapii pak můžeme využít programy tréninku, kde pacient pomocí biofeedback kontroly sleduje, jak se mu dýchání daří.

Na základě vyšetření také doporučíme vhodný respirační trenažer na domácí trénink.

V současné době existuje 5 mechanických modelů POWERbreathe s různým rozmezím nastavitelné zátěže:

2 modely pro oslabené nádechové svaly určené především pro pacienty s dýchacími potížemi, děti a seniory (Medic a Medic Plus) a 3 modely pro běžnou populaci, vč. vrcholových sportovců nebo zpěváků a tanečníků (Light, Medium a Heavy).

Indikace

  Rekreační i vrcholoví sportovci

  Osoby s dýchacími potížemi z důvodu onemocnění (astma, alergie), věku nebo životního stylu

  Osoby se zvýšenou zátěží dýchacího aparátu (herci, zpěváci, hráči na dechové nástroje)

  Osoby fyzicky aktivní ve vyšších nadmořských výškách (horolezci, lyžaři)

  Další pacienti s bolestmi pohybového aparátu využívající respirační fyzioterapii

Vysokovýkonový laser

Vysokovýkonový laser je neinvazivní terapeutický přístroj určený k emisi energie infračerveného spektra, která proniká hlboko do svalových a kostrových tkání bez toho, aby poškodila povrchovou vrstvu kůže. S maximálním výkonem až 20 W umožňuje výjimečně hluboký průnik laserového světla. Je ideální pro léčbu bolestivých onemocnění, které postihují svalový a pohybový aparát od najpovrchovějších až po nejhlubší zóny. Absorbci záření dochází k excitaci molekul a ovlivnění biochemických reakcí v buňkách a tkáních. Ta má za následek urychlení lokálního hojení, zvýšení metabolismu tkání a analgetickou reakci.

Velkou výhodou vysokovýkonové laserové terapie je extrémně přesné zacílení do přesně definované léčebné oblasti i hloubky tkaniva. Laser má velmi vysokou klinickou úspěšnost s dlouhodobými účinky a so silným analgetickým efektem bez nutnosti farmakoterapie.

Mezi nejvýznamnější klinické účinky laseru patří:

  • Analgetický účinek – zvyšuje se vyplavování endorfinů a endogenních opiátů, které mají podobné vlastnosti jako opiáty užívané k tlumení silných bolestí. Dále reguluje převod nervového vzruchu na svalové vlákno, kdy výsledným efektem je pak svalová relaxace a analgetický účinek (Poděbradský & Vařeka, 1998).
  • Biostimulační účinek – výrazně podporuje a urychluje hojení ran. Pro tento efekt svědčí vyšší počet buněk v ozařované tkáni, zvýšená rychlost dělení buněk, zvýšená tvorba DNA až o 50%- 60% (Poděbradský & Vařeka, 1998) a celkové povzbuzení energetického metabolismu buněk. Významnou roli hraje aktivizace tvorby kolagenu, zvýšení prokrvení a rychlejší regenerace cév.
  • Protizánětlivý účinek – souvisí s aktivací monocytů a makrofágů a tím zvýšenou fagocytózou. Po ozáření byl pozorován pokles prostaglandinu E2 (Poděbradský & Poděbradská, 2009).
  • Antiedematózní účinek (proti otoku)
  • Vazodilatační účinek

Indikace

  Přítomnost bolesti na pohybovém aparátu

  Chronické bolesti zad (krční, hrudní, bederní páteř)

  Bolest čelistního kloubu

  Zánět šlach a kloubů

  Osteoartrózy, chondrální léze

  Artrózy, artritidy

  Natažení, natržení, ruptury svalů a šlach

  Tendinitidy, burzitidy

  Distorze, poúrazové stavy, sportovní poranění

  Bolestivé spouštěcí body ve svalech

  Jizvy

  Hematomy

  Edémy

  Syndrom karpálního tunelu

  Impingement ramene, kyčle

  Tenisový, golfový loket

  Skokanské koleno

  Bolesti Achillovy šlachy

  Ostruha patní kosti

 

KONTRAINDIKACE PRO LÉČBU LASEREM S VYSOKOU INTENZITOU

  Psychické onemocnění

  Zásadní systémová onemocnění – např. neléčený diabetes mellitus, systémový lupus erythematodus

  Těhotenství (aplikace na břicho a podbřišek u těhotných)

  Fotosenzitivita, léky ovlivňující citlivost na světlo

  Tetování a pigmentace v oblasti léčené plochy

  Kortikosteroidy nebo injekce v ošetřované oblasti během posledních 3 měsíců, dlouhodobé užívání kortikosteroidů

  Kardiostimulátor

  Antikoagulační léčba, poruchy krvácení

  Krvácení v ošetřované oblasti

  Aplikace nad štítnou žlázou nebo jinými žlázami s vnitřní sekrecí

  Aplikace od 4 do 6 měsíců po rádioterapii

  Tumory nebo podezření na tumory

  Horečnaté stavy, vážné onemocnění, chronická infekce

  Epilepsie

  Senzorická ztráta v ošetřované oblasti

  Hluboká žilní trombóza

  Aplikace v periorbitální nebo genitální oblasti

 

Přístrojová fyzioterapie

Přístrojovou terapii využíváme pro vyhledávání a odstraňování reflexních spoušťových bodů – trigger points, posttraumatické bolesti (výrony, hematomy, zlomeniny), revmatické nebo artrotické bolesti. V Kinisi také využíváme respirační trenažery pro diagnostiku a trénink dýchacích svalů.