Indikace v dětské fyzioterapii

Dětská fyzioterapie nemusí být jen řešením již vzniklých chybných pohybových stereotypů, korekce plochonoží či poúrazová péče, ale i jako důležitá prevence před těmito důsledky. Posláním fyzioterapeutů v centru Kinisi je zachytit a ovlivnit odchylky ve vývoji dítěte v co nejmladším věku a nastavit tak jeho další zdravý růst.

SOUVISEJÍCÍ

Naše zaměření

  Bolestivé stavy pohybového systému: akutní i chronické bolesti zad, bolesti hlavy

  Skolióza (vrozené i získané)

  Vadné držení těla, vrozené vady kyčelních kloubů, funkční korekce plochonoží

  Poúrazové a pooperační stavy: zlomeniny kostí, výrony a luxace kloubů, operace menisků, vazů, vrozených vad nohy

  Korekce správného sedu ve škole

  Neurologické potíže: dětská mozková obrna (DMO) různého typu, parézy, metabolické poruchy

  Následná péče po aplikaci botoxu či ošetření dle Ulzibata

  Zlepšení pohybové koordinace u dětí s poruchou pozornosti (ADD) i s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

  Uvolnění ruky pro grafomotorický nácvik

  Sportovní fyzioterapie: léčba po sportovních úrazech, kompenzační cvičení, trénink stabilizace páteře a aktivace bráničního dýchání jako prevence vzniku úrazu z přetížení

  Terapii lze přizpůsobit i dětem s mentální poruchou či kompenzovanou epilepsií

0 awesome comments!