Speciální preventivní program sportovců

Ve spolupráci s fyzioterapeutem Mgr. Martinem Vojtovičem jsme v Kinisi vypracovali speciální preventivní program sportovců, který obsahuje cvičebně-terapeutický plán s cílem minimalizovat a kompenzovat rizika již vzniklých poruch v oblasti pohybového systému. V mnoha případech bývá svalové oslabení či zkrácení diagnostikováno a následně terapeuticky ovlivněno pouze izolovaně (posílením či protažením), místo aby bylo hodnoceno v rámci celého pohybového vzoru a tak i následně mohlo dojít k terapii více patologií najednou.

Cílem cvičebně-terapeutického programu tedy není trénink jednotlivých svalů, nýbrž práce v rámci koordinačních celků neboli sekvencí. Základem je cvičení vycházející z poloh přirozeného motorického vývoje dítěte (DNS).

Nastavením správných posilovacích cvičení (fyziotrénink), zvyšujeme výkonnost v daném sportu, např. u golfisty můžeme cílenou terapii ovlivnit bolesti zad a zlepšit trupovou stabilizaci a břišních svalů , také zlepšujeme přesnost a délku jeho odpalu.

0 awesome comments!