Senzomotorická stimulace

Nácvik stability osového systému a korekce příčně i podélně ploché nohy s využitím moderních balančních pomůcek (bosu, flowin, TRX, gymball, stepper, aquahit, theraband, overball, blackroll).

Senzomotorická stimulace představuje vzájemnou provázanost informací, které do mozku přichází i odchází během řízení pohybu. Tato metoda byla dříve používaná při terapii nestabilního kolene a kotníku, nyní se vice využívá i při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Přívod informací se zvyšuje skrz kožní exteroreceptory a svalové a kloubní proprioreceptory. Cviky se sestavují individuálně dle stavu pacienta, klade se důraz na pečlivé provedení a správnou korekci. Cvičí se na boso, využívá se dráždění pohybu z chodidla. Postupně se navyšuje zátěž i náročnost balančních pomůcek a terapeut se snaží pacienta dovést do takové fáze, aby mohlo dojít k propojení nových motorických programů s běžnými denními činnostmi.

Indikace

  Nestabilita a hypermobilita pohybového systému

  Chronické bolesti páteře

  Vadné držení těla

  Lehčí formy idiopatické skoliózy

  Svalová dysbalance

  Doléčování poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu

  Senzorické poruchy doprovázející neurologická onemocnění

  Poruchy rovnováhy

  Prevence pádů seniorů

Kontraindikace

  Akutní bolest

Senzomotorická stimulace v Kinisi Praha

0 awesome comments!