Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie (RFT) je soubor vyšetřovacích a terapeutických technik, které se zaměřují zejména na dýchání pacienta.

Společně s pohybovou terapií tvoří základ léčebné rehabilitace zejména pro nemocné kardiorespiračního systému, a to jak s akutními, tak chronickými formami těchto onemocnění.

Své uplatnění samozřejmě nachází u mnoha dalších skupin onemocnění, bolestí pohybového aparátu a tvoří nepostradatelnou součást přípravy a péče o sportovce.

Metody RFT jsou zaměřeny na korekci držení těla a dechového stereotypu, hygienu a průchodnost dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů a zvýšení fyzické zdatnosti. Svým praktickým obsahem tedy pomáhá zmírnit dechové obtíže nejčastěji dušnost a kašel, a zlepšit fyzické a pohybové schopnosti dětských i dospělých pacientů.

Podle individuálních potřeb pacienta fyzioterapeut sestaví rehabilitační plán. Při první návštěvě je vyšetření dýchání součástí celkového vstupního vyšetření pohybové soustavy. Díváme se na pružnost a tvar hrudního koše, vyšetřujeme svalové spoušťové body, bolestivost a blokády v oblasti hrudního koše, krční, hrudní a bederní páteře. Hodnotíme motoriku dýchání v klidu a při různých pohybových úkolech.

Specifickým vyšetřením je pak spirometrie, kde hodnotíme plicní funkce a stav dýchacích cest pomocí přístroje zvaného spirometr. Toto vyšetření nám poslouží jako monitorace současného stavu a jeho změnu v průběhu rehabilitačního procesu. Pokud má pacient záznamy dalších vyšetření od lékaře, např. bronchodilatační test, spirometrii, RTG plic, zátěžovou spiroergometrii, přinese ji při první návštěvě s sebou.

V průběhu terapie používáme pasivní techniky (myofasciální techniky a techniky měkkých tkání, neurofyziologickou facilitaci dýchání, manipulace a mobilizace, korekce chybného postavení hlavy, trupu a končetin) a aktivní techniky, kdy je nutná spolupráce pacienta (modifikované techniky dýchání a hygieny dýchacích cest, dechovou gymnastiku, automasáž, cvičení s dechovými trenažery, popřípadě nácvik inhalace). Pacient samozřejmě dostane cvičení na doma a v průběhu rehabilitace se snažíme, aby se o své dýchání naučil nejlépe pečovat sám.

Indikace

  Asthma bronchiale

  Pozátěžové asthma

  Alergie spojené s dechovými obtížemi

  Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)


  Zátěžová dušnost, kašel

  Bolesti pohybového aparátu spojené s dýcháním

  Trénink dýchacích svalů, součást sportovní přípravy

Kontraindikace

  Jsou relativní u jednotlivých technik respirační fyzioterapie

0 awesome comments!