Analýza stavu sportovce

V klinickém prostředí se fyzioterapeuti často setkávají se sportovci se svalovými nebo kloubními potížemi. Účelem vyšetření a testování je zjistit, kde bolest nebo dysfunkce vzniká, aby bylo možné předepsat specifickou léčbu a obnovit fyziologické vzorce pohybu sportovce. Nedílnou součástí přípravy sportovce do nadcházející sezóny by měla být analýza základních pohybů a pohybových vzorů potřebných ke splnění fyzických požadavků daného sportu. Tento přístup umožňuje fyzioterapeutovi vidět "celý obraz" sportovce a snaží se rozlišovat příčinu dysfunkce spíše, než jen identifikovat a léčit specifickou, izolovanou poruchu. Identifikováním všech aspektů svalové dysfunkce v rámci několika pohybových vzorů lze zvolit přesný terapeutický postup za účelem zachycení nebo objasnění ztuhlosti, slabosti, omezené pohyblivosti nebo chybné stability. Funkčním testováním výkonnosti můžeme hodnotit progres a určit efektivitu terapeutického postupu v ohledu bezpečného návratu sportovce do fyzické zátěže.

Funkční testování výkonnosti by mělo zkoumat sportovce za podmínek, které napodobují potřebné funkční nároky jeho sportu. Testy využívají dynamické dovednosti nebo úkoly k posuzování různých složek funkce, včetně svalové síly, nervosvalové kontroly, koordinace a stability kloubů. Mohou být použity k hodnocení pacientů po úrazu, při chirurgických zákrocích, svalových kontuzích, nadměrném přetěžování - záněty šlach nebo únavové zlomeniny, při rekonstrukci předního křížového vazu a nestability kotníků.

0 awesome comments!