Funkční fyziotrénink - preventivní programy

Speciální preventivní program KINISI

Ve spolupráci s fyzioterapeutem Mgr. Martinem Vojtovičem jsme v Kinisi vypracovali speciální preventivní program pro vrcholové i amatérské sportovce, který obsahuje cvičebně-terapeutický plán s cílem minimalizovat a kompenzovat rizika již vzniklých poruch v oblasti pohybového systému a následně zvýšit fyzickou výkonnost a zdatnost. Sportovec je otestován na základě speciálního protokolu, pomocí kterého jsme schopni vytvořit co nejpřesnější individuální plán. Ten dále průběžně monitorujeme a analyzujeme tak, aby byl výsledný program co nejefektivnější.

V mnoha případech bývá svalové oslabení či zkrácení diagnostikováno a následně terapeuticky ovlivněno pouze izolovaně (posílením či protažením), místo aby bylo hodnoceno v rámci celého pohybového vzoru a tak i následně mohlo dojít k terapii více patologií najednou.

Cílem cvičebně-terapeutického programu tedy není trénink jednotlivých svalů, nýbrž práce v rámci koordinačních celků neboli sekvencí. Základem je cvičení vycházející z poloh přirozeného motorického vývoje dítěte (DNS) a obecných neurofyziologických a biomechanických principů.

0 awesome comments!