Tvorba aktivních stélek

Za jednu z možností terapie nohou lze považovat výrobu aktivních stélek. Stélky jsou vždy doporučeny na základě kvalitní diagnostiky a určení klíčového problému. Jedná se o použití stélek, které se individuálně korigují dle potřeb klienta. Používají se korekční materiály, pod kterými si lze představit: supinační klínky, srdíčka nebo podpatěnky. Společně s dobře vedeným cvičením a pravidelnými kontrolami je to efektivní způsob, jak řešit daný problém.

Správně vytvořená aktivní stélka optimalizuje tlakové rozložení chodidel. Omezují možnost úrazu celé dolní končetiny a podporují přesné vedení nohy v ose pohybu. Ve spojení s kvalitně vedenou fyzioterapií zlepšují stoj, chůzi či běh. Od správného zatížení nohou dochází k tlumení otřesů při pohybu, snižuje se nevhodné zatížení nosných kloubů a snižuje se zatížení Achillovy šlachy.

SOUVISEJÍCÍ

Hlavní výhody:

  široké portfolio základních stélek

  individuální korekce

  průběžná úprava dle aktuálních potřeb

  okamžitá úleva

  využití v běžné i sportovní obuvi

  rychlé vyhotovení

Indikace:

  poruchy nohou: hallux valgus (vbočený palec), plochovbočená noha, mortonova noha

  bolesti nohou: patní ostruha a plantární fascitida, bolesti Achillovy šlachy

  bolesti zad, kyčelních a kolenních kloubů

  asymetrie nohou, délky dolních končetin v důsledku skoliózy

  využití ve sportu - korekce opory nohy, vyšší komfort v botě, korekce odvíjení plosky, zefektivnění práce chodidla při dynamice, tlumení dopadu

0 awesome comments!