Integrace primitivních reflexů

Za pomoci integrace primitivních reflexů dochází k upevnění a zlepšení pohybových vzorů. Přetrvá­vající primitivní reflexy mohou u dětí zbrzdit jejich motorický i psychický vývoj. Jejich tlumení či plná integrace napomáhají ke zlepšování motorických dovedností.

Primitivní reflexy jsou pro správný a fyziologický vývoj zcela nepostradatelné. Začínají se u dítěte vyvíjet již během těhotenství, jsou to mimovolní pohyby, které pomáhají chránit plod, ovlivňují samotný průběh porodu a řídí vývoj v prvním roce života dítěte. Připravují ho na správný vývoj – automatické pohybové aktivity až po těžší obratné pohyby. U zcela zdravého vývoje tyto reflexy postupně mizí a tím se dítě může postupně vertikalizovat. Pokud, ale nejsou reflexy plně integrovány, mohou brzdit pohybový i psychický vývoj. U děti s neurologickým postižením je někdy více viditelný nezintegrovaný primitivní reflex a je potřeba s ním pravidelně a intezivně pracovat. Ale převahu některých primitivních reflexů můžeme nalézt i u relativně zdravého jedince a jeho zintegrovaním jen pomůžeme lepšímu pohybu či psychickému vývoji.

0 awesome comments!