Fyzioterapeutické vyšetření a léčba chodidel

Chodidla se diagnostikují ve statickém a v dynamickém zatížení. Hodnocení se provádí pomocí aspekce (pohledu), palpace (pohmatu), konkrétních funkčních testů a u nás v Kinisi také na základě podrobného vyšetření na podoskopu. Dále je možné využít muskuloskeletání ultrasonografii neboli ultrazvuk.

Výsledkem vyšetření může být odhalení vad jako je například: vbočený kotník, plochovbočená noha, hallux valgus, patní ostruha a další. Na základě kvalitního fyzioterapeutického vyšetření se stanovuje postup terapie.

Fyzioterapeutická intervence zaměřená na problematiku nohou zahrnuje měkké a mobilizační techniky, upravuje se pozice přednoží vůči zánoží, koriguje se opora chodidel a držení celého těla. Dále fyzioterapeut s klientem pracuje na správné technice odvíjení plosky při chůzi či jiném pohybu.

Pro trénink stability, podporu funkce nožních kleneb se aplikuje například metoda Senzomotorická stimulace, v rámci které se můžeme setkat s využitím nestabilních ploch. Mezi další možnosti patří využití aplikace kinesiotapu. Manuální techniky a cvičení je vhodné doplnit vytvořením aktivních stélek, které se korigují dle potřeb klienta. Stélky navádějí nohy do lepšího postavení a podporují správný došlap a odvíjení plosek.

Na daný problém je vhodné nahlížet komplexně. Funkce nohou a zatížení chodidel je závislá na etážích výše. Nezastupitelnou úlohu při řešení problematiky nohou má funkční centrace kyčelního kloubu a stabilizace trupu.

V Kinisi aplikujeme znalosti konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace DNS), který je založen na vývojové kineziologii, při terapii jsou klouby správně biomechanicky zatížené a svaly pracují efektivněji. Další možností je koncept Spiraldynamik®, při kterém se vychází z pohledu 3D anatomie a opírá se také o základní aspekty biomechaniky.

 
SOUVISEJÍCÍ
0 awesome comments!