Léčba akutních úrazů sportovců

Cílem fyzioterapie v léčbě akutních úrazů a poranění sportovců je, aby se sportovec mohl co nejdřív vrátit ke sportovní aktivitě. Důležité je vyvolat autoreparační a autoregulační mechanizmy těla. Je potřebné zlepšit metabolismus všech tkání a zabezpečit co nejrychlejší návrat k původnímu stavu pohybového systému. Důležitou součástí akutní fyzioterapie je prevence a terapie dystrofických změn (změny výživy) měkkých tkání. V rámci fyzioterapie akutních stavů se také věnujeme zvýšení svalové síly a zlepšení kloubní stabilizace a rozsahu.

SOUVISEJÍCÍ

Terapie v jednotlivých stádiích úrazů

Akutní stadium do 24-36 hodin od úrazu

  Klid, imobilizace (postižené místo stáhnout zlehka elastickým obvazem)

  Antigravitační polohování

  Kryoterapie (12 až 14 minut na postižené místo 4 x denně)

  Kineziotaping

  Léčba suchou jehlou

  Ultrazvuk a elektroléčba

Subakutní stadium od 1 do 10 dnů od úrazu

  Polohování ve zvýšené poloze

  Kontrastní termoterapie (případně léčba TDP lampou)

  Lymfodrenáž - lehká masáž od periferie k centru

  Měkké fasciální techniky

  Ultrazvuk a elektroléčba

  Léčba suchou jehlou

  Kineziotaping

Subchronické stadium

  Priessnitzův zábal- studený zapařovací obklad, který se přikládá na povrch určité oblasti těla s cílem dosáhnout lokálního prokrvení

  Aktivita imobilizovaných svalů

  Obnova rozsahu pohybu v kloubu

  Měkké fasciální techniky

  Ultrazvuk a elektroléčba

  Léčba TDP lampou

  Léčba suchou jehlou

Chronické  stadium

  Hloubkové prohřívání (TDP lampa)

  Hluboká masáž

  Cvičení dynamickou neuromuskulární stabilizací

0 awesome comments!