Viscerální terapie

Viscerální manipulace je jemná manuální terapie, která ovlivňuje napětí vnitřních orgánů a jejich závěsných aparátů. Vnitřní orgány nejsou v břišní dutině uložené volně, ale jsou zavěšené ve vazivových obalech (fasciích) a připevněné pomocí vazivových snopců k jiným strukturám.

Jak jsme popsali v článku Flossing - pomůcka pro rychlejší regeneraci svalů a kloubů, aby každý pohyb těla probíhal hladce a bezbolestně, je nutné zajistit vzájemnou „klouzavost“ všech pohybových struktur – nejen svalových skupin a kloubů, ale také orgánů a jejich vaziv. Pokud dojde k omezení pohyblivosti v těsné blízkosti orgánu, přenáší se tah až na vzdálená a zdánlivě nesouvisející místa těla.

Omezení pohyblivosti v oblasti orgánů a jejich fascií může mít mnoho příčin

  Zánět tkáně způsobený infekcí

  Přímé trauma

  Pooperační komplikace

  Opakovaný nevhodný pohyb

  Stres

  Špatné držení těla či nevhodné oblečení

Viscerální vzorec

Každý orgán má svůj typický vzorec v pohybovém systému – tzv. viscerální vzorec, jehož znalost nám pomáhá rozlišit, zda se jedná o poruchu orgánu jako takového nebo jde jen o bolestivé dráždění vycházející z pohybového systému, které jen poruchu orgánu imituje.

Nalézáme změnu posunlivosti či prokrvení povrchových tkání, kloubní blokády s typickým řetězením reflexních změn a spoušťových bodů ve svalech.

O spoušťových bodech si můžete přečíst více v článku Trápí Vás bolesti ve svalech? Příčinou mohou být bolestivé spoušťové body.

Příklad viscerální terapie - gynekologické obtíže

Velmi dobrým příkladem jsou pacientky s gynekologickými obtížemi. Pooperační, zánětlivé a poporodní stavy v gynekologii doprovází řada změn měkkých tkání v oblasti pánve a břišní dutiny. Vzhledem k tomu, že jde o funkčně vysoce významnou křižovatku nejen pohybového systému, dochází k typickým zřetězením poruch i do dalších oblastí. Pacientka často přijde s bolestí bederní páteře nebo SI skloubení, bolestmi hlavy či dechovými obtížemi. V návaznosti na laparoskopické operace vaječníků se často objevuje bolest jedné kyčle. Tyto bolesti ale mohou doprovázet i funkční změny, jakými je bolestivá menstruace či bolestivost při styku.

K ošetření orgánu pak používáme viscerální manipulaci. Tato metoda je velmi jemná. Terapeut pomocí pomalých a citlivě vedených tlaků a tahů uvolňuje stažené struktury, a tím napomáhá vyrovnání napětí v břišní dutině a správné funkci okolních struktur. Terapie je pak téměř vždy spojená s reedukací dechového stereotypu.

Indikace

  Stav po operaci v oblasti břicha, hrudníku či pánve - i velmi brzy po operaci

  Gastroezofageální reflux, bolesti žaludku

  Bolesti pohybového aparátu bez strukturálního nálezu

  Zácpa, problematické trávení

  Chronické bolesti zad a hlavy

0 awesome comments!