Synergická reflexní terapie (SRT)

Speciální manuální technika, která vede k následnému odstranění chybných strukturálních a funkčních změn na pohybovém systému. Kombinuje reflexně terapeutické metody (myofasciální techniky a měkké techniky, akupresura, masáž reflexních zón, manipulace a mobilizace, korekce chybného postavení hlavy, trupu a končetin).

Synergická reflexní terapie je léčebný koncept především pro sekundární pohybové poruchy u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Její léčebný efekt je viditelný i u dalších poruch jako jsou vrozené vady pohybového aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. Je to metoda doplňková, podpůrná a preventivní. Působí léčebně na centrální i periférní nervovou soustavu a mentální i orgánové funkce. Je vhodná i pro ne zcela spolupracující pacienty.

Má za cíl snížit tonus svalů, fascií a vazivových tkání, zmírnit patologické napínací reflexy, zabránit rozvoji kontraktur, udržet a obnovit trofiku tkání, zvětšit svalovou sílu, zlepšit funkci kloubů a optimalizovat zakřivení páteře.

Indikace

  Mozečkové, spinální a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy (jako je např. dětská mozková obrna)

  Genetické vady

  Vrozené i získané vady pohybového aparátu

  Cévní mozková příhoda

  Mozková traumata

  Poruchy řeči, učení, hyperaktivita

  Poruchy držení těla

  Následky artrózy a revmatických onemocnění

Kontraindikace

  Vysoké teploty

  Krvácení do mozku

  Pooperační stavy

  Totální vyčerpanost organismu

0 awesome comments!