Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie v anglickém jazyce, Klasická masáž, Sportovní masáž

Hlavní metody: prvky DNS a vývojové kineziologie, prvky metody Ludmily Mojžíšové, měkké a mobilizační techniky

Fyzioterapeut Adam vystudoval bakalářský obor fyzioterapie na Západočeské univerzitě v Plzni. Z té se přesunul do Prahy, kde se nyní věnuje magisterskému studiu v oboru Wellness specialista. Po jeho dokončení by se chtěl zaměřit na získání navazujícího magisterského titulu ve fyzioterapii a rozšířit si tak své vzdělání.

V Kinisi se Adam snaží každému klientovi ušít fyzioterapii i masáž na míru podle jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu.

Ve své praxi využívá prvky vývojové kineziologie a dynamické neuromuskulární stabilizace dle Prof. Koláře, prvky metody Ludmily Mojžíšové, mobilizace a techniky měkkých tkání.

Získané certifikáty

2022
Myofasciální trigger pointy (Mgr. Jiří Vítek)
Těhotenská masáž (Mgr. Renata Schindlerová)
2023
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře - A
Kurz dle Dr. Petra Bitnara: Komplexní terapie pletence ramenního - Mgr. Dan Sobotka, Mgr. Martin Štefánek
Kurz dle Dr. Petra Bitnara: Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi - Dr. Petr Bitnar
0 awesome comments!