Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie dětí od 5 let, Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu

Hlavní metody: akrální koaktivační terapie, metoda PPA, vyšetření per vaginam, prvky metody Ludmily Mojžíšové, senzorická stimulace

Fyzioterapeutka Andrea vystudovala na FTVS v Praze, v navazujícím magisterském studiu pokračovala oborem Aplikovaná tělovýchova pro osoby se specifickými potřebami, kde se věnovala primárně práci s lidmi s handicapem. Ve své diplomové práci se věnovala dopadu onemocnění Covid -19 na pohybovou aktivitu.

Po studiu sbírala zkušenosti ve Vinohradské nemocnici, zejména na poli urgentní medicíny a prací s pacienty na klinice popálenin a plastické chirurgie. Poté působila v Rehabilitační Nemocnici Beroun, kde se věnovala oboru ortopedie a neurologie.

V ambulantní praxi se věnuje diagnózám poúrazovým, pooperačním, neurologickým onemocněním, problematice pánevního dna a gynekologickým obtížím. Je přesvědčená, že za cestou k úspěšné terapii a dosažení cíle je velmi důležitý aktivní přístup klientů i terapeutů a vzájemná důvěra.

Volný čas tráví ráda aktivně, sportuje, chodí se svým psem Aronem po horách, hraje softball za pražské Štiky.

Získané certifikáty

2023
Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy
ACT
Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému (Bezvodová)
Management testů v kloubní diagnostice (Rehaspring)
0 awesome comments!