Fyzioterapie kojenců (0-4 roky), Fyzioterapie dětí od 5 let, Fyzioterapie gastroezofageálního refluxu (GER), Fyzioterapie dětí s DMO, parézou brachiálního plexu aj., Výroba termoplastických stélek na míru

Hlavní metody: prvky vývojové kineziologie, ACT, Bobath koncept, Vojtova reflexní lokomoce, měkké a mobilizační techniky, viscerální manipulace

Fyzioterapeutka Veronika vystudovala bakalářský obor na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po úspěšném absolvování pokračovala ve studiu navazujícího magisterského oboru na SZU v Bratislavě. Během studia získala znalosti z ambulantních, nemocničních i lázeňských zařízení. Měla možnost pracovat jak s dětmi, tak s dospělými pacienty.

Od začátku své profesní kariéry se zaměřuje na dětské pacienty. Pracuje s dětmi od narození do 18 let. Ve své praxi se snaží včasnou diagnostikou předejít případným obtížím ve vyšším věku či v dospělosti. U mladších dětí propojuje terapii s hrou, tak aby děti cvičení bavilo u starších dětí dbá na aktivní zapojení do terapie a uvědomění si pohybu vlastního těla. To, co se naučíme jako děti, si s sebou neseme po celý život.

V terapii využívá zejména prvky vývojové kineziologie a senzomotoriky, ACT, Bobath koncept, Vojtovu reflexní lokomoci, měkké a mobilizační techniky, kinesiotaping, a prvky viscerální manipulace.

Získané certifikáty

2020
Kinesio Taping (Kinesio University)
2021
Chodidla a plochonozí (Rehamil s.r.o.)
Prevence a terapie asymetrického motorického vývoje kojenců a batolat do 3 let metodou akrální koaktivační terapie (REHASPIRING centrum s.r.o.)
Viscerovertebrální vztahy se zaměřením na terapii gastroezofageálního refluxu (PhDr. Petr Bitnar)
2022
Formthotics systém (G.P.S. Ofa s.r.o.)
2023
Instruktor funkčního fitness dětí a mládeže (3D fitness academy)
NDT Basic Bobath (ČADBT)
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. V. Bezvodová, Mgr. M. Veverková)
zahájen kurz Vojtovy reflexní lokomoce (RL-CORPUS s.r.o.)

Publikační činnost

KNOTKOVÁ, E. a CHALOUPKOVÁ, V. Respirační projevy gastroesofageálního refluxu v ordinaci fyzioterapeuta. Alergie, Astma, Bronchitida. Praha, 2022, roč. 25, č. 2, s. 37. ISSN 1212-3544
0 awesome comments!