Těhotenský program: 1.-3. trimestr / pokročilé

Základní informace o programu

Program je rozdělený do jednotlivých trimestrů, přičemž na začátku každého trimestru najdete ucelené informace o vlivu těhotenství na pohybový aparát ženy a cíle cvičení v daném období. Program obsahuje také informace o kontraindikacích cvičení v daném trimestru.

Každý týden zde najdete dvě kompletní nové sestavy (obsahující 10-15 cviků) na přibližně 20-30 minut cvičení. Každá sestava je vytvořená tak, aby splňovala požadavky těla v daném trimestru. O každém cviku si můžete přečíst velmi podrobné informace (výchozí nastavení, provedení a zaměření cviku i nejčastější chyby, které se v provedení daného cviku vyskytují). Všechna videa v sestavách jsou doplněná o podrobný hlasový popis. U každého cviku najdete také doporučený počet opakování.

K jednotlivým sestavám se v aplikaci můžete kdykoliv vrátit. Při jakýchkoliv nejasnostech týkajících se některého cviku nebo při potřebě konzultace nám můžete napsat přímo v aplikaci.

Aplikace je určena primárně pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS (telefon, tablet). Proto nedoporučujeme stahovat do počítače.

Ukázka cviků z aplikace

Co obsahuje program cvičení pro těhotné?

  72 unikátních cvičebních sestav (každá sestava obsahuje 10-15 cviků)

  Ucelený přehled informací o cvičení v jednotlivých trimestrech

  Cvičení pánevního dna (aktivace i relaxace)

  Nácvik dýchání do celého trupu

  Cviky zaměřené na napřímení páteře a udržení dynamiky hrudního koše v těhotenství

  Cviky se zaměřením na správnou aktivaci trupové stabilizace v těhotenství

  Cviky na uvolnění napětí krční, hrudní i bederní páteře

  Cviky zaměřené na stabilizaci ramenních pletenců a pánve

  Posilování sedacích svalů a horních končetin

  Protahovací a relaxační cviky

  Cviky aktivující drobné svaly na noze sloužící pro udržení fyziologické klenby chodidla

  Instruktáž k automasáži chodidel

  Cviky se zaměřením na správné držení těla a aktivního nošení bříška ve stoji a při chůzi

  Ukázku šátkování břišní stěny

  Nácvik korigovaného sedu na židli

  Cévní gymnastiku jako prevenci vzniku varixů v těhotenství

Jaké pomůcky v programu využíváme?

  Velký míč

  Overball (může být nahrazen polštářem)

  Elastickou pásku nebo theraband

  Malý roller (může být nahrazen polštářem)

  Prostěradlo (ručník)

  2 jógové bločky (použít můžeme knihy, schůdek nebo step)

  Stepper (využít můžeme schůdky, nebo taburetku)

Kdy tento program nedoporučujeme?

  Při rizikovém těhotenství se zákazem pohybové aktivity a cvičení

  Program není zaměřený na léčbu již vzniklých obtíží nebo bolestí pohybového systému

Při jakémkoliv výskytu bolestí nebo jiných potíží s pohybovým systémem během těhotenství je potřebná jejich konzultace se svým fyzioterapeutem, případně ošetřujícím lékařem.

Varování: všechny cviky obsažené v tomto cvičebním programu / v programu CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ doporučujeme cvičit pouze ženám, jejichž těhotenství není rizikové a/nebo u nichž nedošlo k diagnostice jakéhokoliv dalšího zdravotního rizika. V případě pochybností nedoporučujeme provádět cviky obsažené v tomto programu bez předchozí osobní konzultace s fyzioterapeutem či ošetřujícím lékařem. Provádění cviků obsažených v tomto programu činíte na vlastní nebezpečí.

Trvání licence: 9 měsíců
Cena: 4 500 Kč