Neurologické potíže dětí ve fyzioterapii

Článek vypracoval/a: Bc. Michaela Deutscher

Fyzioterapeutické centrum Kinisi běžně navštěvují i dětští pacienti. Děti často trpí vadným držením těla (VDT), skoliózami, poúrazovými obtížemi nebo neurologickými poruchami. Správnou terapií lze těmto pacientům pomoci a vyvarovat se obtíží v budoucnosti.

Fyzioterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Nejčastější neurologickou diagnózou je DMO (dětská mozková obrna), tato diagnóza se však může projevit různými způsoby. Pacient může být spastický, plegický, viditelně postihnutý na jedné polovině těla nebo na celém těle. Důležitou roli v našem přístupu hraje mentální a fyzický vývoj pacienta, dle toho vybíráme vhodný způsob terapie. Je možné využít různé metodiky, jako např. SRT (synergická reflexní terapie), integrace primitivních reflexů, DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace), tejpování (dynamické i korekční) a další. Metodiky je důležité propojit i s manuální technikou a správným nácvikem, co nejvíce aktivního pohybu dle možností a stupně vývoje dětského pacienta. Dbáme na komplexnost terapie, je důležité přihlížet nejen na denní zátěž, ale i na stravování. V této oblasti lze zaznamenat neustálý vývoj, který pečlivě sledujeme a snažíme se aplikovat nové funkční přístupy (např. GAPS, paleo, cukrfree).

S ohledem na diagnózu je naše práce velice individuální, na začátku musí pacient projít vstupním vyšetřením, kde vše konzultujeme, samozřejmě i za asistence rodičů a dále nastavujeme obsah a pravidelnost terapií.

Dětská fyzioterapie u dalších neurologických obtíží

Terapii navštěvují nejen děti s DMO, ale dále je vhodná pro diagnózy typu: epilepsie, metabolické poruchy, opožděný psychomotorický vývoj, mladistvý a dospělý s  rouztroušenou sklerózou, mozečkové poruchy a další.

V případě zájmu o fyzioterapii u dítěte s výše uvedenými potížemi nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, dále prostřednictvím elektronického formuláře nebo online přes .

 

 

0 awesome comments!