Trápí vás závratě? Může se jednat o Benigní paroxysmální polohové vertigo

Článek vypracoval/a: Mgr. Michaela Klímová

Až 100 lidí na 100 000 obyvatel ročně trpí polohovou závratí, přesto jde o diagnózu méně známou jak mezi laiky, tak i odborníky. Pacienti absolvují mnohá vyšetření, CT mozku, často i celý rehabilitační proces a jejich potíže jsou mylně přisuzovány krční páteři. V článku si vysvětlíme, co je benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV), co ho způsobuje, jak se diagnostikuje a léčí.

Co je Benigní paroxysmální polohové vertigo neboli BPPV?

BPPV je nejčastějším typem závratí v ordinaci lékaře i fyzioterapeuta (až 60 % všech závratí). Vyvolají ho především změny polohy hlavy, například uléhání do postele, převalování se na lůžku, vstávání, záklony či předklony při zavazování tkaniček. Pacient má pocit, že se točí i po vykonání pohybu. Závrať vznikne hned nebo s malou latencí a trvá ještě desítky vteřin až minuty. Časté jsou i pocity chvilkové nejistoty a plavání při chůzi. Při těžších stavech se může dostavit i pocit na zvracení, zvracení a ztráta rovnováhy. BPPV je poruchou rovnovážného ústrojí vnitřního ucha, které informuje náš mozek o tom, v jaké pozici se hlava nachází a s jakým zrychlením se pohybuje.

Trocha anatomie

Rovnovážný aparát se skládá ze 3 polokruhovitých kanálků a 2 otolitových váčků. Polokruhovité kanálky jsou naplněné tekutinou endolymfou, jejíž pohyb stimuluje vláskové buňky a vysílá signály o rotaci hlavy. Otolitové váčky obsahují krystalky uhličitanu vápenatého, tzv. otolity, jejichž přesypávání informuje mozek o tom, ve které poloze se hlava nachází a s jakým zrychlením se pohybuje. Pokud se otolity z otolitových váčků vysypou do polokruhovitých kanálků, dráždí vláskové buňky a způsobují tak rotační závrať.

Jaké jsou typy BPPV?

 Porucha zadního kanálku – Nejčastěji bývá postižen zadní kanálek, a to až v 90 % případů. Závrať vzniká při ulehnutí na bok postižené strany, při rotaci hlavy v předklonu a záklonu. Pacient má obtíže i při přetáčení v posteli, kde ho závrať může i probudit. Při závrati se objevuje nystagmus, což je rychlý kmitavý pohyb očí, který postupně narůstá a odeznívá. Závrať ustává většinou do 1 minuty.

 Porucha bočního kanálku – Tento typ se projevuje při přetáčení na oba boky, přičemž směrem k postižené straně má větší intenzitu. Opět se objevuje nystagmus, který má ale delší trvání, obvykle několik minut.

 Porucha předního kanálku – Velmi vzácný druh BPPV (kolem 2 %) se spontánně sám upravuje. Vzniká přechodně po léčebných manévrech.

Popis: Rovnovážný aparát nacházející se ve vnitřním uchu

Co způsobuje vznik BPPV?

 Trauma hlavy

 Opakované záněty středního ucha

 Zánět rovnovážného nervu

 Meniérova choroba

 Migrény

 Poruchy metabolismu vápníku, osteoporóza

 Dlouhé ležení (např. při hospitalizaci)

 Degenerace otokonií – častěji ženy po 40. roce života

Jak se diagnostikuje BPPV?

Po pečlivé anamnéze, neurologickém vyšetření rovnovážného ústrojí a vyloučení patologie mozku nebo krční páteře fyzioterapeut provede diagnostický polohovací manévr, při kterém dochází k pohybu otolitů v polokruhovitém kanálku a k vyvolání závratě a nystagmu.

 Dix-Hallpike manévr na BPPV zadního polokruhovitého kanálku

 Supine head roll test na BPPV bočního polokruhovitého kanálku

BPPV se léčí specifickými polohovacími manévry, jejichž prostřednictvím se otolity přemístí z polokruhovitého kanálku zpět do otolitových váčků. Pokud se otolity přichytí k membráně vláskových buněk kanálků a léčba nereaguje na repoziční manévry, je potřeba je uvolnit pomocí vibrací. Po repozičním manévru dochází k vymizení příznaků závrati. Všechny tyto repoziční manévry by měly být provedeny pod dohledem odborníka.

 Sémontův manévr

 Epley manévr

 Lempert BBQ roll manévr

 Deep head hanging manévr

V průběhu 24 hodin po manévru je potřeba se vyhnout horizontální poloze a 1. noc spát v polosedě. Během návštěv u fyzioterapeuta by neměl pacient běhat, skákat, potápět se a ležet na postiženém uchu. V následujících 1-2 týdnech může v 10-20 % případů dojít k zhoršení, proto by se měl manévr 2-3x opakovat. U některých nemocných dochází v prvním roce k znovuobjevení závrati. Pacienti by tak měli být od fyzioterapeuta zacvičeni, aby si doma prováděli tzv. habituační cviky.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fyzioterapie nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pro H. Počernice: +420 725 300 253, +420 725 300 254 nebo N. Butovice: +420 724 300 254. Dále můžete použít e-mailovou adresu: recepce@kinisi.cz.

0 awesome comments!