Léčba astmatu a alergií v Kinisi

Článek vypracoval/a: Mgr. Alžběta Černá

Za poslední roky dochází celosvětově k nárůstu onemocnění především u dětí a mladistvých, kde se astma stává nejčastějším chronickým onemocněním dětského věku. Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které můžeme léčit také prostřednictvím respirační fyzioterapie.

Zánět v dýchacích cestách vzniká chybnou reakcí imunitního systému na kontakt se specifickou látku (např. alergen, chemické látky), ale spouštěčem reakce také může být nespecifická látka (smog, cigaretový kouř) nebo činnost (tělesná námaha, stres). Zánětem vzniklý otok dýchacích cest způsobí jejich zúžení a zabraňuje tak proudění vzduchu, který pacient nemůže vydechnout. Jako symptomy pacienti nejčastěji popisují výskyt pískotů, pocit nedostatečnosti dechu, neschopnost dovydechnout, tíži na hrudníku a kašel.

Asthma bronchiale má dopad na celý pohybový aparát. Pacienti mají typicky tuhý hrudník v nádechovém postavení, který neumožňuje dostatečně pružné pohyby v průběhu dechového cyklu. Převažuje u nich tzv. horní hrudní typ dýchání, který nadměrně přetěžuje svaly krční páteře a hrudníku, tyto svaly jsou pak velmi často bolestivé a rychle unavitelné, vznikají bolestivé blokády páteře a žeber. Astmatici jsou také limitováni při sportovní aktivitě. V důsledku špatného dechového stereotypu a změn v pohybovém aparátu nemůže astmatik bez správně vedené fyzioterapie a léčby podat výkon srovnatelný se zdravým jedincem. Dýchání je rychlé, povrchní a neekonomické s pocitem narůstající dušnosti a dechovým diskomfortem.

Respirační fyzioterapie je nedílnou součástí individuální péče o astmatiky. Základem jsou techniky na ovlivnění dechového stereotypu a průchodnosti dýchacích cest.  Samozřejmostí je také práce s celým pohybovým aparátem a ovlivnění dýchání skrze motorický projev.

V Kinisi často využíváme i respirační trenažery, např. POWERbreathe, Treshhold IMT, Treshhold PEP, flowball, cliniFLO, triflo, DHD Coach 2 a EMST150. U každého trenažeru můžeme různě nastavit odpor a tím i náročnost dechového cvičení. Trenažer tak může používat dítě i vrcholový sportovec. Některé trenažery jsou ze 75% hrazeny zdravotní pojišťovnou, proto spolupracujeme s lékaři, kteří na naše doporučení konkrétní trenažer předepíší.

Pro léčbu dechových onemocnění respirační fyzioterapií se můžete objednat prostřednictvím elektronického formuláře, telefonicky nebo online přes .

0 awesome comments!