Fyzioterapie chodidel

Součástí diagnostiky pohybového aparátu je vyšetření chodidel. Chodidla se diagnostikují ve statickém a v dynamickém zatížení. Hodnocení se provádí pomocí aspekce (pohledu), palpace (pohmatu), konkrétních funkčních testů a u nás v Kinisi také na základě podrobného vyšetření na podoskopu.

0 awesome comments!