Sportovní úrazy a operace

Sportovní úrazy a operace

Sportovní úrazy

  Svalová kontuze (zhmoždění, narazení) a namožení svalu

  Natažení a natrhnutí svalu

  Distorze kloubů (hlezno, rameno, koleno)

  Subluxace a luxace kloubů

  Zlomeniny, únavové zlomeniny

Operace

  Operace páteře (osteosyntéza, mobilní stabilizace páteře, operace meziobratlové ploténky)

  Artroskopie kolena (menisků a vazů)

  Artroskopie ramena (akromioplastika, subakromiální dekomprese)

  Operace hlezenního kloubu (artrodéza, alloplastika hlezna)

  Plastika předního skříženého vazu kolena

  Sutura achillovy šlachy

  Operace břišní kýly

Analýza stavu sportovce

V klinickém prostředí se fyzioterapeuti často setkávají se sportovci se svalovými nebo kloubními potížemi. Účelem vyšetření a testování je zjistit, kde bolest nebo dysfunkce vzniká, aby bylo možné předepsat specifickou léčbu a obnovit fyziologické vzorce pohybu sportovce. Nedílnou součástí přípravy sportovce do nadcházející sezóny by měla být analýza základních pohybů a pohybových vzorů potřebných ke splnění fyzických požadavků daného sportu. Tento přístup umožňuje fyzioterapeutovi vidět "celý obraz" sportovce a snaží se rozlišovat příčinu dysfunkce spíše, než jen identifikovat a léčit specifickou, izolovanou poruchu. Identifikováním všech aspektů svalové dysfunkce v rámci několika pohybových vzorů lze zvolit přesný terapeutický postup za účelem zachycení nebo objasnění ztuhlosti, slabosti, omezené pohyblivosti nebo chybné stability. Funkčním testováním výkonnosti můžeme hodnotit progres a určit efektivitu terapeutického postupu v ohledu bezpečného návratu sportovce do fyzické zátěže.

Funkční testování výkonnosti by mělo zkoumat sportovce za podmínek, které napodobují potřebné funkční nároky jeho sportu. Testy využívají dynamické dovednosti nebo úkoly k posuzování různých složek funkce, včetně svalové síly, nervosvalové kontroly, koordinace a stability kloubů. Mohou být použity k hodnocení pacientů po úrazu, při chirurgických zákrocích, svalových kontuzích, nadměrném přetěžování - záněty šlach nebo únavové zlomeniny, při rekonstrukci předního křížového vazu a nestability kotníků.

Metody a terapeutické přístupy u sportovců

Metody a přístupy

Speciální preventivní program sportovců

Ve spolupráci s fyzioterapeutem Mgr. Martinem Vojtovičem jsme v Kinisi vypracovali speciální preventivní program sportovců, který obsahuje cvičebně-terapeutický plán s cílem minimalizovat a kompenzovat rizika již vzniklých poruch v oblasti pohybového systému. V mnoha případech bývá svalové oslabení či zkrácení diagnostikováno a následně terapeuticky ovlivněno pouze izolovaně (posílením či protažením), místo aby bylo hodnoceno v rámci celého pohybového vzoru a tak i následně mohlo dojít k terapii více patologií najednou.

Cílem cvičebně-terapeutického programu tedy není trénink jednotlivých svalů, nýbrž práce v rámci koordinačních celků neboli sekvencí. Základem je cvičení vycházející z poloh přirozeného motorického vývoje dítěte (DNS).

Nastavením správných posilovacích cvičení (fyziotrénink), zvyšujeme výkonnost v daném sportu, např. u golfisty můžeme cílenou terapii ovlivnit bolesti zad a zlepšit trupovou stabilizaci a břišních svalů , také zlepšujeme přesnost a délku jeho odpalu.