Funkční fyzioterapie - metody a trénink

Naše zaměření

  Aguahit

  FLOWIN

  Thera-Band

  Blackroll

  Sliding spine

  Gymball

Tréning - cvičení a posilování

Předpokladem správného posilování je porozumění vlastního těla, proto nedílnou součástí tréninku by měli být techniky na uvědomění jednotlivých tělesných částí a pohybů (např. práce bránice, lopatky, klenby nohy).

Vždy začínáme nácvikem správného dýchání a aktivací dynamické trupové stability, neboť to je základem každého pohybu a sportu. Při uvědomělém posilování se zlepšuje stereognózie, tedy schopnost prostorového vnímání, okolního prostředí ve vztahu k našemu tělesnému schématu. Variabilita cviků je neomezená a našim cílem je uplatnit tyto dovednosti v konkrétním sportu klienta, tak aby nedocházelo k přetěžování pohybového systému, ale naopak mělo pozitivní vliv na zdravotní potíže. Nastavením správných posilovacích cvičení zvyšujeme výkonnost také v konkrétním sportu, např. u golfisty můžeme cílenou terapií ovlivnit bolesti zad a zlepšit trupovou stabilizaci a aktivitu břišních svalů, a tím tak přímo i nepřímo zlepšit přesnost a délku jeho odpalu.

Funkční fyziotrénink - preventivní programy

Speciální preventivní program KINISI

Ve spolupráci s fyzioterapeutem Mgr. Martinem Vojtovičem jsme v Kinisi vypracovali speciální preventivní program pro vrcholové i amatérské sportovce, který obsahuje cvičebně-terapeutický plán s cílem minimalizovat a kompenzovat rizika již vzniklých poruch v oblasti pohybového systému a následně zvýšit fyzickou výkonnost a zdatnost. Sportovec je otestován na základě speciálního protokolu, pomocí kterého jsme schopni vytvořit co nejpřesnější individuální plán. Ten dále průběžně monitorujeme a analyzujeme tak, aby byl výsledný program co nejefektivnější.

V mnoha případech bývá svalové oslabení či zkrácení diagnostikováno a následně terapeuticky ovlivněno pouze izolovaně (posílením či protažením), místo aby bylo hodnoceno v rámci celého pohybového vzoru a tak i následně mohlo dojít k terapii více patologií najednou.

Cílem cvičebně-terapeutického programu tedy není trénink jednotlivých svalů, nýbrž práce v rámci koordinačních celků neboli sekvencí. Základem je cvičení vycházející z poloh přirozeného motorického vývoje dítěte (DNS) a obecných neurofyziologických a biomechanických principů.