Léčba suchou jehlou (Dry Needling)

Při aplikaci suché jehly do spoušťového bolestivého bodu ve svale dochází k výraznému analgetickému účinku.

Účinnost terapie se v některých případech neliší od léčby obstřiky. Nejvýrazněji se účinek projevuje, jakmile se jehla, kterou nemocný při aplikaci do svalu jinak vůbec nevnímá, dotkne bolestivého spoušťového bodu. Většinou klient ucítí prudkou bolest a ta odpovídá bolesti, kterou trpí (včetně přenesené bolesti). Dokážeme nahmatat i svalový záškub po kterém následuje uvolnění bolesti.

V dnešní době řada ortopedů aplikuje ve své praxi kortikosteroidové injekce, které by se v některých případech (tenisový loket, golfový loket) neměly aplikovat, pokud jsme se nepřesvědčili, že je terapie suchou jehlou nedostatečná.

Průběh terapie suchou jehlou

Samotná terapie probíhá tak, že fyzioterapeut najde ve svalovém vlákně bolestivý spoušťový bod, do kterého následně aplikuje jehlu, a čeká na fenomén tání. Pak následuje kontrolní přebrnknutí přes bolestivé místo, při kterém pozoruje jestli záškub a bolesti vymizely.

Některé spoušťové body jsou tzv. funkčně reverzibilní, tedy spontánně upravující se např. mobilizací daného kloubního segmentu, nebo aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře. Jsou však i chronické bolestivé body které nereagují na běžné reflexní podněty.

Poté můžeme aplikovat suchou jehlu anebo velmi silnou hlubokou masáž daného místa.

Specialisté na suchu jehlu Praha

Indikace suché jehly

  Akutní a chronické bolesti zad

  Bolesti hlavy

  Poúrazové a pooperační bolestivé stavy

  Bolesti ramen, kyčlí a kolen

  Pánevní bolesti, bolesti SI kloubů

  Úponové bolesti (tenisový loket, golfový loket a jiné entezopatie)

  Plantární fascitídy a patní ostruhy

  Svalové poranění

  Otoky

0 awesome comments!