Fyzioterapie dospělých, Sportovní fyzioterapie, Funkční fyziotrénink, Fyzioterapie v anglickém jazyce

Hlavní metody: vývojová kineziologie a metoda DNS, koordinačně zátěžová kinezioterapie, měkké a mobilizační techniky, prvky jógy, Klappovo lezení, fyzioterapie funkce

Fyzioterapeutka Karolína vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde poté vystudovala i navazující magisterský obor Aplikovaná fyzioterapie. Při studiu vysoké školy v Motole se pod vedením předních českých fyzioterapeutů seznámila s principy mobilizací, Dynamickou neuromuskularní stabilizací, Vojtovou reflexní metodou, lezením dle Klappa a mnoho dalších.

V rámci klinických praxí pracovala se širokou škálou pacientů a absolvovala stáže na mnoha odděleních - od rehabilitačních lůžek přes ortopedii, neurologii, dětskou onkologii, plicní oddělení a další. Nechyběla ani ambulantní pracoviště jako CKP Roseta, CKP Dobřichovice nebo Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře.

Ve své bakalářské práci s názvem Kvalitativní hodnocení tenisového úderu se Karolína zabývala optimální biomechanikou forhandu a ve své diplomové práci s názvem Vliv autoterapie Dynamické neuromuskulární stabilizace na funkční vady nohy se autorka zaměřila na hodnocení funkce nohy a její zlepšení pomocí metody DNS nebo analytického přístupu.

Karolína se zajímá o sport, wellbeing, biohacking a ráda se označuje jako pohybový terapeut, který učí lidi správnému pohybu a pohybové variabilitě. Karolína se ve svém oboru ráda rozvíjí, ve své praxi využívá technik mobilizací a měkkých technik, prvky vývojové kineziologie, funkční přístup, prvky jógy, ale taktéž i prvky silového tréninku. Se svými klienty taktéž řeší správnou pracovní ergonomií.
Karolína se snaží nastavit individuální plán pro každého klienta na míru přesně dle jeho přání a potřeb.

0 awesome comments!