Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie po porodu, Fyzioterapie dětí od 5 let

Hlavní metody: DNS, metoda Ludmily Mojžíšové, metoda per rectum, senzomotorická stimulace, měkké a mobilizační techniky, terapie bolestivých spoušťových bodů

Fyzioterapeutka Katka vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a navázala magisterským programem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Pracuje nejčastěji s dospělými klienty. Během studia a následné praxe získala zkušenost především s prací na ambulanci, ale i v nemocnici či rehabilitačním ústavu. Na předchozím pracovišti se věnovala také pacientům s poruchami rovnováhy a závratěmi, a to především vestibulárního původu. Upřednostňuje celostní a individuální přístup ke klientům. V terapii je pro ni důležitá aktivní spoluúčast pacienta. Zaměřuje se na to, aby se klienti naučili lépe vnímat vlastní tělo i pohyb.

V terapii využívá DNS, měkké a mobilizační techniky, senzomotorickou stimulaci, metodu Ludmily Mojžíšové, prvky jógy, prvky Feldenkraise, prvky Klappova lezení.

Pohybu se věnuje i ve volném čase - tančí (především moderní jazzdance), věnuje se rekreačním sportům, párové akrobacii, ráda vyrazí do hor za turistikou i na ferraty.

Získané certifikáty

2008
Taping - prevence poruch pohybového aparátu (MUDr. Stanislav Flandera)
2012
Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové I. a II. část (PhDr. Eva Haladová, Věra Jedličková)
2014
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (PhDr. Petr Bitnar)
Kurz rehabilitace pacientů s vestibulárními poruchami (Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. a kol.)
Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (Bc. Vlasta Bezvodová)
2016
Vybrané metody diagnostiky a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých (PhDr. Iveta Pallová Ph.D.)
O hypermobilitě (Mgr. Marek Král)
O nohách (Mgr. Marek Král)
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová)
2017
Konference Fyzioterapie v souvislostech - fyzioterapie v léčbě, výkonu a prevenci zranění pohybového aparátu
2018
Hluboký stabilizační systém páteře (PhDr. Petr Bitnar)
Komplexní terapie pletence ramenního (PhDr. Petr Bitnar)
2021
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře
2023
DNS - cvičení ve vývojových řadách (Mgr. Veselá, Mgr. Chramosta)
0 awesome comments!