Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie dětí od 5 let

Hlavní metody: prvky vývojové kineziologie, metoda Ludmily Mojžíšové, měkké a mobilizační techniky, viscerální manipulace

Fyzioterapeutka Lucie vystudovala bakalařský obor na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Během studia získala znalosti z ambulantních, nemocničních i lázeňských zařízení. Měla možnost pracovat jak s dětmi, tak s dospělými pacienty.

Ve své praxi se nejvíce zaměřuje na funkční zapojení svalů celého těla a současně kvalitní propojení jednotlivých segmentů navzájem na podkladě vývojové kineziologie. Při analýze pohybových vzorů pacienta se snaží skloubit terapii s jeho aktivitami i pracovní ergonomií. Její přístup klade důraz na aktivní spolupráci i mimo ordinaci. Snaží se vést své pacienty k uvědomění pohybu.

V terapii využívá zejména prvky vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky a prvky viscerální manipulace.

Získané certifikáty

2022
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře A
Principy fyziologického pohybu na neurologických základech
Seznámení se sonografií hybného systému (S.Machač)
Kurz fyzioterapie v těhotenství
2023
Mobilizace v kontextu svalových řetězců (PhDr. Petr Bitnar, PhD.)
0 awesome comments!