Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy, Funkční fyziotrénink, Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu

Hlavní metody: metoda Ludmily Mojžíšové, metoda PPA, McKenzie metoda, prvky vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky, prvky jógy, pilates

Fyzioterapeutka Magdalena vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 3. LF UK a v magisterském studiu navázala na FTVS UK, které dokončila v roce 2021.

Při studiu absolvovala řadu praxí v nemocničních i ambulantních zařízeních. V rámci magisterského studia se specializovala na studium stability a koordinace hybného systému u sportující a nesportující populace. Ve své ambulantní praxi se zabývá péčí u celé šíře problémů s pohybovým aparátem se zaměřením na fyzioterapii po úrazech či operacích a na fyzioterapii u ortopedických obtíží. Dále se pak zaměřuje na problematiku pánve a pánevního dna.

Ve své terapii klade důraz na aktivní spolupráci pacienta a individuální přístup k pacientovi při kterém zařazuje nejnovější vědecké poznatky v oboru.
V rámci terapie využívá prvky McKenzie metody, metody Ludmily Mojžíšové, metody PPA, prvky vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky, prvky jógy a pilates.

Získané certifikáty

2018
McKenzie metoda - bederní páteř
2020
Funkce bránice
2022
Metoda Ludmily Mojžíšové - Mobilizace žeber
2023
Metoda Ludmily Mojžíšové - Mobilizace bederní páteře a SI skloubení
Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy
Metoda Ludmily Mojžíšové - Ošetření svalů pánevního dna- Mgr. Jana Jedličková a PhDr. Jitka Malá PhD.
0 awesome comments!