Fyzioterapie kojenců (0-4 roky),
Fyzioterapie dětí od 5 let,
Fyzioterapie dětí s DMO, se svalovou dystrofií aj.,
Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy,
Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu,
Fyzioterapie temporomandibulárního kloubu,
Fyzioterapie při paréze fasciálního nervu,
Fyzioterapie po karcinomu prsu

Hlavní metody: DNS, Vojtova reflexní lokomoce, handling, Klappovo lezení, měkké a mobilizační techniky, gynekologicko-urologická fyzioterapie, vyšetření a ošetření per vaginam, per rectum, taping, přístrojová fyzioterapie, vyšetření na podoskopu, onkologická fyzioterapie po karcinomu prsu

Fyzioterapeutka Mária Magdaléna absolvovala bakalářský obor fyzioterapie na Lékařské fakultě v Brně a následně dokončila své magisterské vzdělání v oboru fyzioterapie na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala řadu praxí na různých pracovištích. Díky tomu se setkala s různými diagnózami jak u dětí, tak u dospělých.

Po škole jí vedla cesta k dětem, kde aplikuje Vojtovu reflexní lokomoci, handling, vyšetření nohou na podoskopu, metodiky pro ovlivnění skoliózy. Prostřednictvím práce s dětmi se dostala i k urogynekologické fyzioterapii při inkontinenci a jiných gynekologických problémech a také k těhotenské fyzioterapii.

V praxi pracuje ale také s bolestivými stavy různé etiologie, s ovlivněním funkce temporomandibulárního kloubu. Těší ji, když někdo vyhledá fyzioterapii již z preventivního hlediska, s cílem více znát své tělo.

Získané certifikáty

2017
Terapeutické využití Temtex tapu
2020
Spirální stabilizace páteře
ACL Rehabilitation - Acute Management After Surgery
2021
DNS A
Bipedální & quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz ( PhDr. Iveta Pallová Ph.D.)
2022
Chabé držení těla a skolióza- klappovo lezení (Jarmila Čápová)
2023
Zahájen kurz Vojtovy reflexní lokomoci ( RL- CORPUS, Olomouc)
Fyzioterapie dysfunkce svalu panevního dna a inkontinence moču- vyšetření a ošetření per vaginam a per rectum (doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, Phd., Mgr. Zuzana Woleková)
2024
Handling jako terapie (Fyzio Beskyd s.r.o.)
Onkologická rehabilitace; Od teorie k praxi (Helena Silman Cohen, CKP Dobřichovice)
0 awesome comments!