Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie těhotných, Sportovní fyzioterapie, Funkční trénink

Hlavní metody: cvičení v závěsném aparátu (TRX), prvky vývojové kineziologie, metoda per rectum, měkké a mobilizační techniky, kineziotaping

Fyzioterapeutka Martina vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a navazující magisterské studium na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě.

Během své několikaleté ambulantní praxe se setkala s různými diagnózami a spolupracovala s vrcholovými sportovci.

Ve své terapii využívá cvičení v závěsných aparátech, prvky vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky, kineziotaping, senzomotoriku, a SM-system. Zaměřuje se na hledání prvotní příčiny obtíží a klade důraz na aktivní spolupráci klienta.

Získané certifikáty

2012
Dornova metoda
2014
Kineziotaping
2017
Redcord (Neurac 1, Neurac 2)
0 awesome comments!