Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu

Hlavní metody: prvky metody Ludmily Mojžíšové, prvky vývojové kineziologie, prvky jógy, měkké a mobilizační techniky

Fyzioterapeutka Pavlína vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 3. LF UK a v magisterském studiu navázala na FTVS UK, které dokončila v roce 2022. Během studia absolvovala praxe v ambulantních i nemocničních zařízeních, kde měla možnost pracovat se širokou škálou pacientů a seznámit se s nejrůznějšími přístupy ve fyzioterapii.

Pavlína se snaží ke každému klientovi přistupovat individuálně a terapeutický plán vždy přizpůsobit aktuálním potřebám a možnostem klienta. Na člověka a jeho pohybový aparát nahlíží jako jeden unikátní celek (ve smyslu bio-psycho-sociálního modelu), je pro ni důležitá komunikace a aktivní spolupráce v terapii na obou stranách.

Ve své praxi využívá prvky vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky, prvky jógy a proprioceptivní neuromuskulární facilitace.

Získané certifikáty

2018
Kurz tejpování
2020
Kurz McKenzie (část A)
2021
stáž dysfunkce TMK (Rehamil)
2022
kurz fyzioterapie u těhotných (Monada)
2023
kurz aplikace flossband (Rehasport)
kurz dynamické myofasciální řetězce část A (Rehamil)
0 awesome comments!