Ultrazvuk - ultrasonoterapie

Ultrasonoterapie

vychází z léčebného využití mechanické energie podélného vlnění s frekvencí nad 0,8 MHz, v současnosti prakticky 1,0-3,0 MHz. Ultrazvuk je podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí nad 20 000 Hz. Toto podélné vlnění je schopné dobře procházet měkkými tkáněmi do hloubky a v jednotlivých tkáních se různě absorbovat v závislosti na absorpčním koeficientu. 

Kombinovaná elektroterapie

Kombinovaná terapie (KT) je simultánní aplikace ultrazvuku a kontaktní elektroterapie. KT je v současnosti nejúčinnější metodou fyzikální terapie pro vyhledávání a odstraňování reflexních změn ve svalech (spoušťových bodů). Navíc dokáže objektivizovat tyto reflexní změny a jejich vymizení po manuálním, často i velmi vzdáleném zákroku. Mezi hlavní účinky zařazujeme speciální myorelaxační účinek, cílený na momentální nejdráždivější vlákno pod místem aplikace. Parametry procedur nastavujeme podle toho či jdeme ošetřovat povrchový nebo hluboký sval těla. Doba aplikace - 1 minuta na každý nalezený spoušťový bod Počet sezení - závisí od reakce na proceduru, ale pohybuje se v rozmezí 2-5x.

Kontraindikace

  Parenchymatózní orgány- játra, slezina, mozek

  Vaječníky, varlata

  Plicní emfyzém- při aplikaci na hrudník

  Kostěné výstupky blízko pod povrchem

  Periferní nervy blízko pod povrchem

0 awesome comments!