Statický vs. dynamický strečink?

Článek vypracoval/a: Mgr. Tereza Živcová

Téměř každý z nás ví, že před pohybovou aktivitou, ale i po ní by měl být proveden strečink z důvodu prevence případného zranění. Existují dva typy – statický a dynamický. Jaký je mezi nimi rozdíl, kdy konkrétní typ strečinku využíváme a proč?

Rozdíl mezi dynamickým a statickým strečinkem

V případě statického strečinku se jedná o protažení svalu na hranici jeho tolerance, přičemž v dané pozici by měl daný jedinec setrvat 15–30 sekund. Podle nejnovějších studií stačí konkrétní protažení svalu provést 1x, nicméně velký důraz je kladen na dodržení časového rozmezí, které je zmíněno výše. Protažení se provádí s pomalou rychlostí.

O dynamickém strečinku naopak hovoříme jako o aktivním kontrolovaném pohybu, ve kterém se klouby a svaly dostávají z neutrální polohy do konečného rozsahu pohybu a zase zpět. Tento vědomě řízený pohyb by měl být proveden alespoň 10x ve střední rychlosti. Dynamické protažení může napodobovat pohyb aktivity nebo sportu, který se chystáme provést.

Praktické ukázky strečinku

Kdy konkrétní typ strečinku využíváme?

Statické protažení volíme v případě lokálního ošetření části těla s omezeným rozsahem pohybu např. při úrazu a po pohybové aktivitě, kdy jsou svaly zahřáté. Důvodem jsou receptory uložené ve svalu, které registrují aktuální protažení svalu a chrání ho před nadměrným protažením a následným poškozením. Pokud svalové vlákno uměle natáhneme, dojde k „oklamání“ těchto receptorů, což má za následek zpoždění ochranné reakce a případného poranění.

Bylo také prokázáno, že statický strečink snižuje výkonnost, ale na druhou stranu dokáže zvýšit rozsah pohybu až 3x rychleji než strečink dynamický. Statiku proto využíváme po výkonu, kdy dochází k relaxaci a celkovému zklidnění organismu.

Dynamický strečink má na rozdíl od statiky své místo především před pohybovou aktivitou. Dochází ke kontrakci svalu v protažené poloze, což zvyšuje kvalitu jeho funkčních schopností a má za následek snižování rizika zranění a zvyšování výkonnosti. Zároveň se naše tělo důkladně prokrví a zahřeje. Dále se díky „nacvičování“ pohybových vzorců během strečinku mají svaly tendenci aktivovat rychleji. To má pozitivní efekt na sílu, koordinaci a flexibilitu. Lze ho zařadit i po sportovní činnosti.

Z jakého důvodu strečink provádíme?

  Prevence zranění

  Zvýšení výkonnosti

  Zvýšení flexibility

  Snížení svalové únavy a bolesti

  Zvýšení koordinace svalových vláken

  Zvýšení rozsahu pohybu v kloubu

  Zlepšení regenerace a celkové relaxace organismu

  Snížení svalového napětí

A co dál?

V rámci strečinku je vhodné zařadit foam roller neboli pěnový válec, který lze využít jak před, tak po sportovní zátěži. Tato pomůcka si v posledních letech získala velkou oblibu u terapeutů, trenérů ale i sportovců a získala na popularitě.

Nedílnou součástí ať už statického nebo dynamického strečinku je bezpochyby dech. Správné dýchání pomáhá uvolnit nejen napětí a stres, ale také zvyšuje průtok krve v celém těle a zároveň přispívá k mechanickému odstranění kyseliny mléčné a vedlejších produktů vzniklých pohybovou zátěží.

V naší Fyzioknihovně naleznete více než 70 cviků zaměřených na protahování a strečink, jejich správné provedení s nejčastějšími chybami a podrobným hlasovým doprovodem.

 

V případě zájmu o viscerální terapii nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, dále prostřednictvím elektronického formuláře nebo online přes .

 

 

0 awesome comments!