Kineziotejping - velký pomocník při bolestech zad

Článek vypracoval/a: Mgr. Lenka Vojtovič

Kineziotejping je bavlněná, elastická a pružná páska, její účinek ve velké míře závisí na způsobu nalepení na povrch těla. Nalepením pásky můžeme určitý sval, fascii nebo šlachu uvolnit (inhibovat), zlepšit látkovou výměnu a urychlit tak regenerační proces.

V některých případech naopak chceme tejpovaním funkci svalu nebo celého svalového zřetězení stimulovat. Při léčbě otoku či lymfedému páskou např. urychlujeme odtok lymfy, uvolníme ztuhlost kloubu, čím následně zlepšíme jeho pohyblivost. Další možností využití tejpu je tzv. funkční bandáž, jejím cílem je stabilizace daného kloubu. V rámci podpory léčby zánětu a bolesti tejp dokáže svými elastickými vlastnostmi zvětšit
prostor v tkáni, snížit jeho napětí a podpořit hojení.

Spektrum indikací je velmi široké a vždy záleží na tom, co chceme tejpem dosáhnout. V rámci ambulantní praxe kineziotejping velmi často využíváme jako podpůrnou a doplňkovou léčbu při bolestech krční, hrudní a bederní páteře. S pozitivním efektem se dá využít i při menstruačních bolestech, syndromu tenisového lokte, případně u natržených svalů u sportovců.

Rozhodující je správná diagnostika

Správná diagnostika je pro účinné a efektivní nalepení tejpu rozhodující. V první řadě musíme zjistit, co daný problém (zánět, otok, nestabilita, bolest) způsobuje a až po důkladném vyšetření zvolíme léčebný postup. Např. když zjistíme, že bolest kolene je způsobena přetržením šlachy čtyřhlavého stehenního svalu a nedostatečnou trupovou stabilizací, tejpem uvolníme celý sval stehna, ale zároveň, naučíme klienta správně zapojit svaly břicha a zad, aby se problém neopakoval a byl trvale odstraněn. Kdybychom jen tejpovali koleno a stehno, bolest by na určitou dobu mohla zmizet, ale při nezměněných pohybových návycích by se časem mohla objevit zase.

Výborný pomocník při bolestech zad

Kineziotejping se dá využít i při léčbě akutního lumbaga páteře (seknutí zad), vždy je však důležité zjistit příčinu vzniku potíží. Většinou k němu totiž nedochází jen tak náhodou a může být výsledkem dlouhodobého přetěžovaní zad nevhodnými pohybovými stereotypy. Po zmírnění akutních bolestí, např. tejpovaním, mobilizací, či aplikací TDP lampy se proto zaměříme na optimalizaci pohybových vzorů (např. nácvik dýchaní a trupové stabilizace pomocí DNS či nácvikem běžných denních činností).

Tejpování pomůže i při syndromu karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu vzniká nedokrvením středního nervu (n. medianus) v zápěstní úžině, která má za následek vznik bolesti, zánětu, mravenčení a dalších charakteristických příznaků na horní končetině. Nejčastější příčinou vzniku je přetížení ruky a horní časti těla v důsledku dlouhodobé nepřirozené práce (např. s myší u počítače). Kineziotejpingem můžeme v rámci léčby vytvořit na zápěstí funkční bandáž, která neomezí průtok krve a podpoří léčbu. Samotná léčba však spočívá ve zlepšení ergonomie na pracovišti (např. gelová podložka pod myš) a optimalizací svalových dysbalancí v oblasti ramenního kloubu a šíje.

Objednat se můžete prostřednictvím elektronického formuláře, telefonicky nebo online přes .

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 awesome comments!