Fyzioterapeutické vyšetření dětí

Komplexní fyzioterapeutické vyšetření u dětí ve věku 5–18 let je zaměřeno na řešení akutních i chronických obtíží pohybového systému. Na základě moderních diagnostických přístupů se rodiče dozví nejen aktuální stav pohybového systému dítěte, ale také o chybných pohybových stereotypech ve škole, při sportu i v rámci běžných denních aktivit. Při vyšetření také zjistí, které svaly, klouby či šlachy dítěte jsou každodenně přetěžovány, a které jsou naopak oslabeny. Důležitým aspektem bude i poznání správného stereotypu dýchání. V centru Kinisi se zamě­řujeme i na děti s neurologickými obtížemi, které jsou často nakombinované s poruchami pohybového aparátu a psycho-sociální složkou. Vyšetření i terapie je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dítěte.

SOUVISEJÍCÍ

Metody a přístupy v dětské fyzioterapii

V Kinisi využíváme mezinárodně uznávané vědecké metodiky, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu.

SOUVISEJÍCÍ

Metody a přístupy

Indikace v dětské fyzioterapii

Dětská fyzioterapie nemusí být jen řešením již vzniklých chybných pohybových stereotypů, korekce plochonoží či poúrazová péče, ale i jako důležitá prevence před těmito důsledky. Posláním fyzioterapeutů v centru Kinisi je zachytit a ovlivnit odchylky ve vývoji dítěte v co nejmladším věku a nastavit tak jeho další zdravý růst.

SOUVISEJÍCÍ

Naše zaměření

  Bolestivé stavy pohybového systému: akutní i chronické bolesti zad, bolesti hlavy

  Skolióza (vrozené i získané)

  Vadné držení těla, vrozené vady kyčelních kloubů, funkční korekce plochonoží

  Poúrazové a pooperační stavy: zlomeniny kostí, výrony a luxace kloubů, operace menisků, vazů, vrozených vad nohy

  Korekce správného sedu ve škole

  Neurologické potíže: dětská mozková obrna (DMO) různého typu, parézy, metabolické poruchy

  Následná péče po aplikaci botoxu či ošetření dle Ulzibata

  Zlepšení pohybové koordinace u dětí s poruchou pozornosti (ADD) i s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

  Uvolnění ruky pro grafomotorický nácvik

  Sportovní fyzioterapie: léčba po sportovních úrazech, kompenzační cvičení, trénink stabilizace páteře a aktivace bráničního dýchání jako prevence vzniku úrazu z přetížení

  Terapii lze přizpůsobit i dětem s mentální poruchou či kompenzovanou epilepsií