Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie dětí od 5 let, Respirační fyzioterapie, Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu, Fyzioterapie v anglickém jazyce

Hlavní metody: akrální koaktivační terapie, DNS, prvky metody Ludmily Mojžíšové, kineziotaping, Bobath koncept, respirační fyzioterapie

Fyzioterapeutka Monika studovala bakalářský i magisterský obor fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. V rámci magisterského oboru byla 1 semestr na programu Erasmus v Istanbulu a magisterský obor úspěšně zakončila v roce 2013.

Během studií praxe v nemocnicích, lázních i ambulancích pracovala jak s dospělou, tak i s dětskou klientelou. Po studiích pracovala ve Vinohradské nemocnici na oddělení lůžkové rehabilitace, ortopedie, interny i s ambulantní klientelou. Od roku 2015 spolupracovala s ambulancí alergologie a imunologie v Praze.

S klienty pracuje komplexně, s individuálním přístupem a upřednostňuje aktivní terapii. Aktuálně se zajímá o fyzioterapii funkce dle Clary Lewitové a zároveň nyní prochází kurzem DNS.

Ve své praxi využívá měkké a mobilizační techniky, akrální koaktivační terapii, DNS, kineziotaping, Bobath koncept, prvky Mojžíšové a respirační fyzioterapii.

Získané certifikáty

2015
O nohách (M.Král)
Terapie funkčních poruch pánevního dna, inkontinence, kostrčový syndrom, bolestivé stavy v těhotenství a po porodu (Monada)
Bobath koncept (K. Macháčková)
2016
Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (P.Bitnar)
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (V.Bezvodová)
2021
Vhled do fyzioterapie těhotných žen v souladu s přístupem fyzioterapie funkce (J.Vanclová)
O hypermobilitě (M.Král)
Hypermobilita (Š.Haškovec)
Klenby těla (Š.Haškovec)
Plosky-celostní pohled na nejčastější diagnozy (Š.Haškovec)
Podiatrické minimum (Medsport HK)
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře-část A (Rehabilitation Prague School)
2022
Fyzioterapie funkce-část I. Forma funkce facilitace (CKP Dobřichovice)
Seznámení se sonografií hybného systému (S.Machač)
Dynamická neuromuskularni stabilizace podle Koláře část B (Rehabilitation Prague School)
2023
Dynamická neuromuskularni stabilizace podle Koláře část C (Rehabilitation Prague School)
Fyzioterapie funkce část 2 (CKP Dobřichovice)
Mobilizace žeber dle Mojžíšové (Dítětová)
Ošetření pánevního dna dle Mojžíšové (Dítětová)
Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Bitnar)
0 awesome comments!