Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie pro ženy, Fyzioterapie těhotných, Fyzioterapie po porodu, Fyzioterapie v anglickém jazyce

Hlavní metody: metoda per rectum, prvky metody Ludmily Mojžíšové, prvky vývojové kineziologie, prvky jógy, měkké a mobilizační techniky, viscerální manipulace

Fyzioterapeutka Tereza vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a nyní pokračuje navazujícím magisterským studiem na FTVS v Praze.

V rámci praxí na klinických pracovištích měla možnost se seznámit s nejrůznějšími odvětvími fyzioterapie, pracovala s pacienty po spinálních poraněních, s ortopedickými pacienty i s neurologicky handicapovanými dětmi.

Ve své praxi využívá prvky vývojové kineziologie a jógy, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, mobilizace a techniky měkkých tkání.

Získané certifikáty

2022
Fyzioterapie funkce 1 - forma, funkce, facilitace
Seznámení se sonografií hybného systému
Viscerální manipulace - břicho I (Bc. Alena Zapletalová)
Neinvazivní laserová terapie - využití v rehabilitaci
Viscerální manipulace 3 (břišní dutina) - Bc. Alena Zapletalová
2023
Ošetření pánevního dna metodou Ludmily Mojžíšové (Mgr. Ludmila Dítětová)
0 awesome comments!