Fyzioterapie miminek v Kinisi

Článek vypracoval/a: Mgr. Lenka Vojtovič

S radostí Vám oznamujeme, že od dubna začíná v Kinisi centru fyzioterapie působit dětská fyzioterapeutka Bc. Veronika Studničná se zaměřením na fyzioterapii kojenců (0-4 roky) a fyzioterapii dětí od 5 let.

Veronika pracuje s dětmi od narození do 18 let. Ve své praxi se snaží včasnou diagnostikou předejít případným obtížím ve vyšším věku či v dospělosti. U mladších dětí propojuje terapii s hrou, tak aby děti cvičení bavilo. U starších dětí dbá na aktivní zapojení do terapie a uvědomění si pohybu vlastního těla.

V terapii využívá zejména prvky vývojové kineziologie a senzomotoriky, ACT, Bobath koncept, Vojtovu reflexní lokomoci, měkké a mobilizační techniky, kineziotaping a prvky viscerální manipulace.

„To, co se naučíme jako děti, si s sebou neseme po celý život.“

Bc. Veronika Studničná
Jaké služby nově v rámci Fyzioterapie kojenců (0-4 roky) nabízíme?

  Preventivní kontrola psychomotorického vývoje (PMV)

  Konzultace zacházení (handlingu) u miminka

  Fyzioterapie u šikmých krků a fixované predilekce hlavy

  Fyzioterapie u asymetrie psychomotorického vývoje

  Fyzioterapie u dětí s gastroezofageálním refluxem

  Konzultace výběru prvních botiček

  Fyzioterapie u dětí s diastázou břišních svalů

  Fyzioterapie u dětí s valgozitou kotníků

  Fyzioterapie u dětí s valgozitou kolen

  Fyzioterapie u dětí s plochonožím

  Fyzioterapie u mladých sportovců

  Fyzioterapie děti s vadným držením těla

  Fyzioterapie děti se skoliózou

  Fyzioterapie děti s DMO

  Fyzioterapie děti s parézou brachiálního plexu

  Fyzioterapie děti s genetickými syndromy projevujícími se neurologickým deficitem

  Kineziotaping pro snížení bolestivosti/korekce segmentu u kojenců a dětí.

Používané metody

  Prvky vývojové kineziologie

  ACT – akrální koaktivační terapie

  NDT Basic Bobath (Bobath koncept)

  Vojtova reflexní lokomoce

  Měkké a mobilizační techniky

  Viscerální manipulace

  Kinesiotaping

Na VSTUPNÍ FYZIOTERAPEUTICKÉ VYŠETŘENÍ A TERAPII KOJENCŮ (0-4 roky) se můžete objednat telefonicky nebo online.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 awesome comments!