Léčba poruch pánevního dna v Kinisi

Článek vypracoval/a: Mgr. Jana Hubáčková

V léčbě poruch v oblasti pánevního dna využíváme komplexní přístup se zaměřením na individualitu člověka, protože u každého člověka je ideální nastavení těla jiné, jelikož závisí na aktuálním stavu pohybového aparátu a také na individuálních anatomických předpokladech. Metodu léčby vybíráme na základě podrobného vyšetření fyzioterapeutem či lékařem. Vždy je velmi důležité zjistit pravou příčinu obtíží, aby bylo možné terapii individuálně zacílit. Při pocitech dyskomfortu či bolesti bychom měli navštívit odborníky v dané problematice a svěřit se do jejich rukou.

V rámci fyzioterapie se zaměřujeme na ošetření svalových, vazivových a fasciálních struktur, mobilizaci segmentů v blokovém postavení a optimalizaci svalového napětí. Dále zlepšujeme postavení pánve proti hrudníku a ovlivňujeme dechový stereotyp, napřímení páteře, centrujeme dolní končetiny a zaměřujeme se na správnou oporu o chodidla. Na základě těchto změn dochází ke zlepšení koordinace pohybu a vnímání těla. Chceme dosáhnout dobré kondice svalů pánevního dna a jejich dostatečné pružnosti bez přítomnosti bolestivých spoušťových bodů, optimalizovat napětí struktur v oblasti malé pánve, abychom byli schopni svaly vědomě relaxovat i aktivovat.

Ještě před samotnou vědomou či automatickou aktivací je vhodné pánevní dno zrelaxovat a uvolnit. Svaly pánevního dna se synchronně aktivují spolu s bránicí, břišními svaly a hlubokými svaly okolo páteře. Všechny tyto svaly jsou součástí dechového mechanismu a při fyziologickém nádechu dochází k jejich automatické aktivaci. Svalovina pánevního dna spolu s hlubokým stabilizačních systémem má velký podíl na držení těla a je oporou pro trup a pro pánev. Bránice, pánevní dno a horní hrudní apertura spolu se spodinou dutiny ústní vytváří přirozené, horizontálně postavené přepážky, u kterých je pro dobrou funkci nutná spolupráce ve vzájemném souladu. Porucha, která primárně nastane v jakékoliv z těchto etáží znamená zřetězenou reakci a tím poruchu v dalších etážích.

Jak bylo zmíněné výše, nezaměřujeme se při cvičení pouze na svaly pánevního dna, ale řešíme postavení chodidel, pánve, hrudního koše a ústního dna. Naším cílem není pouze samostatné cvičení, ale chceme zlepšit vnímání, koordinaci těla a pohybové stereotypy během běžného dne. Díky tomuto nejenže zlepšíme funkci svalů pánevního dna, ale zdokonalíme dýchání, držení těla, trávení a vylučování.

Co je naším cílem v terapii ošetření pánevního dna?

V rámci terapie se soustředíme na dosažení dostatečné pružnosti pánevního dna, ošetření zvýšeného či sníženého napětí v oblasti pánve, dosažení dobré schopnosti relaxace a zvládnutí izolované i automatické aktivace svalů pánevního dna během dne. Při individuální terapii se můžeme potkat s velkou škálou metod a konceptů, jako je dynamická neuromuskulární stabilizace (vývojová kineziologie), cvičení dle Cantienové, Metoda Ludmily Mojžíšové, Spiral dynamic, Alexandrova metoda. Dále se využívají koncepty, které pracují s velkým uvědoměním těla jako je joga, Feldenkrais či Čchi-kung.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně diagnostiky či terapie poruch pánevního dna nás můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, dále prostřednictvím elektronického formuláře nebo online přes .

0 awesome comments!