Píchá vás na hrudi nebo pod lopatkou? Příčinou může být zablokované žebro

Článek vypracoval/a: Mgr. Lenka Vojtovič

Lidské tělo obsahuje 12 párů žeber, přičemž fyzioterapeuti se zabývají zejména léčbou prvních sedmi, u kterých často nacházíme blokády. Při blokádě žebra dochází k jeho rotaci v podélné ose, přičemž bývá jeho horní hrana zanořená buď dovnitř (1-4. žebro), nebo je naopak odklopená (5.-7. žebro). Příčiny vzniku blokád jsou různorodé. Velkou úlohu tu hrají prsní svaly, které jsou většinou oslabené, nebo naopak přetížené. Tyto blokády následně vyvolávají tzv. zřetězené spasmy, které můžou být zodpovědné také za vznik přenesených bolestí ve vzdálenějších částech těla, které zdánlivě s žebry nesouvisí. Opak je však pravdou, protože zablokované žebro může mít vliv i na bolesti hlavy, lokte, kolene nebo např. lýtka.

Příčiny vzniku blokád

Žebra se nám můžou zablokovat rychlým nekoordinovaným pohybem, ať už při sportovním výkonu nebo v běžném životě např. při usilovném kašlání. V neposlední řadě mají vliv také chybné pohybové stereotypy (nevhodná poloha při spaní, příliš tvrdá nebo měkká matrace, špatný předklon i jiné).

Při vzniku akutní blokády může člověk pociťovat píchání v oblasti hrudníku při nádechu, případně soustavné píchaní pod dolním uhlem lopatky (pocit průstřelu). Zatímco blokáda 1. žebra způsobuje bolesti hlavy a ramena, 2. žebro může být zodpovědné za poruchy rovnováhy, pocit na zvracení, nadměrné slzení očí, šumění v uších, nebo pocit zalehlého ucha. Blokáda levého 4. a 5. žebra může dokonce imitovat stav infarktu myokardu s masívními projevy dušnosti, arytmií a bolestmi na hrudníku. V tomto případě je důležité vyloučit závažnější onemocnění srdce EKG vyšetřením. Páté žebro má souvislost s bolestmi bederní páteře a třísel. Funkční zkrácení dolní končetiny zase může způsobit blokáda 6. žebra.

Jak se tento problém řeší?

Zablokované žebro nejúčinněji fyzioterapeut odstraní jeho mobilizací, to znamená specifickým pohybem, při kterém dojde k uložení žebra na jeho původní místo. Způsob mobilizace se u jednotlivých žeber liší. Dopomoci nám mohou i specifické cviky, které fyzioterapeut klientovi ukáže a naučí cvičit v domácím prostředí (DNS, Metoda Ludmily Mojžíšové). Potřebná je také úprava celkového držení těla, pohybových návyků, či odstranění stresových faktorů.

Jsou nutné na vyřešení situace opakované ošetření?

Pokud jsme žebro správně zmobilizovali a následně zastabilizovali cvičením, projevy bolesti by měli ustoupit do 48 hodin. Fyzioterapeut si následně pozve klienta na kontrolní terapii, kde posoudí, zda je žebro ve správné poloze a případně zopakuje celý postup. Důležité je dodržovat zásady prevence vzniku blokády, které se můžou u každého klienta v závislosti na jeho pohybovém systému lišit.

Prevence vzniku opakované blokády

Při opakovaných blokádách žeber je důležité předcházet jejich vzniku správně nastaveným cvičením. Ve fyzioterapeutickém centru Kinisi využíváme prvky z metodiky paní Ludmily Mojžíšové a cvičení na podkladě vývojové kineziologie - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Pavla Koláře. Během terapie se zaměřujeme na klienta jako na celek, pozorujeme jeho pohybové chování a snažíme se odhalit příčinu vzniku blokády. Důležitou úlohu zde hraje i psychická pohoda a výživa.

Pokud Vás trápí podobné obtíže, budeme rádi, když se objednáte na Komplexní vyšetření. Objednat se můžete prostřednictvím elektronického formuláře, telefonicky nebo online přes .

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 awesome comments!