Tenisový loket - komplexní léčba fyzioterapií

Článek vypracoval/a: Mgr. Alžběta Černá

Bolest v oblasti lokte je velmi častou příčinou návštěvy lékaře nebo fyzioterapeuta. Nejznámější a nejfrekventovanější příčinou bolestí lokte je zánětlivé poškození měkkých tkání na vnější straně loketního kloubu. Tento zánět se označuje jako radiální epicondylitida, mnohem známější je však pojem tenisový loket.

Příznaky a projevy

Ke klinickému obrazu patří bolest při zátěži (zvedání, nošení břemen) a při stisku, lokalizovaná na zevní straně loketního kloubu.

Největší bolesti se objevují při natažení zápěstí a prstů, zejména prostředníčku. Bolest může vyzařovat do vzdálenějších segmentů těla – typicky do ramene, lopatky, ale také do krční a hrudní páteře. V klidu bolesti typicky ustupují a se zatížením se opět vracejí.

Diagnostika

V první řadě je nutné rozlišit, zda se jedná o skutečnou entezopatii nebo o přenesenou bolest ze vzdálenějšího segmentu těla. Tedy určit jasnou příčinu obtíží. Z hlediska fyzioterapie se velmi často jedná o přenesenou bolest ze svalových trigger pointů, či svalových hypertonů v oblasti hrudního koše a lopatky. Nezřídka nacházíme bolestivé úponové body na žebrech, obratlích či hrudní kosti, dále blokády krční a hrudní páteře. Z hlediska kineziologického rozboru můžeme najít tzv. vadné držení těla, asymetrické postavení pánve, atd. Může se jednat i o přenesenou bolest v rámci viscerálního vzorce orgánu. Všechny tyto nálezy je třeba z hlediska komplexní léčby brát v úvahu.

Entezopatie

V případě jasné entezopatie je nutné rozlišit, zda se jedná o akutní či chronickou formu. Terapeutický přístup je u každé formy jiný. Akutní entezopatie vzniká náhle, často po nezvyklé nebo fyzicky náročné, jednorázové práci (štípání dříví, náročný sportovní trénink). Chronická forma je vyvolána dlouhodobým přetěžování, popřípadě metabolickými vlivy. Někdy přejde akutní forma v chronickou při nesprávně zvolené léčbě akutního stavu.

Mezi nejčastější příčiny tenisového loktu patří

  • Sportovní zátěž (nejenom tenis, ale jakýkoliv sport)
  • Zahradničení, štípání dřeva, manuální práce
  • Vadný pohybový stereotyp a chronické přetěžování svalových skupin
  • Práce na počítači

Léčba tenisového lokte

Fyzioterapie má u léčby tenisového lokte nezastupitelnou roli.

V naší ordinaci umíme bolest a zánět v místě poškození efektivně řešit pomocí mnoha technik.

Dá se využít široká škála přístrojové terapie – Vysokovýkonový laser, aplikace ultrazvuku, TENS proudů či kombinované terapie. S oblibou využíváme TDP lampu (se speciálním elektromagnetickým spektrem), která v místě podporuje mikrocirkulaci a metabolismus, posiluje imunitní systém a dosahuje krátkodobého i dlouhodobého zmírnění bolesti.

Ukázka léčby tenisového lokte u nás

Odstranění bolestivých spoušťových bodů – trigger points je možné pomocí aplikace suché jehly, protahovacích cviků a aktivací svalových skupin, např. cvičení na podkladě vývojové kineziologie - DNS podle prof. Pavla Koláře.

Jednou z velmi efektivních technik je Flossing. Flossingové pásky jsou elastické a slouží záměrně ke kompresi tkáně. Dají se kombinovat s řadou manuálních a mobilizačních technik, nebo při reedukaci pohybových vzorů.

Jako podpůrnou terapii během léčby je možné aplikovat kinesiotaping. Typů aplikací je mnoho a záleží na fyzioterapeutovi, jakou techniku zvolí.

Při aplikaci dochází k odlehčení tlaku horní vrstvy kůže. Krvi a lymfatické tekutině je tak umožněn lepší přístup k postiženým tkáním, dochází k rychlejšímu hojení. Kromě inhibičního vlivu na přetížené svaly má tape i funkci fixační.

Fyzioterapeut by měl kromě snížení bolesti také vyřešit prvotní příčinu obtíží. Úprava pohybových vzorů se musí zařadit vždy po každé terapii. Jedině tak lze dalším obtížím tohoto typu zabránit. 

V případě zájmu o fyzioterapii nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, dále prostřednictvím elektronického formuláře nebo online přes .

 

 

0 awesome comments!