Sportovní fyzioterapie, Fyzioterapie dospělých, Fyzioterapie dětí od 5 let, Fyzioterapie v anglickém jazyce

Hlavní metody: DNS, měkké a mobilizační techniky, kineziotaping, prvky jógy, metoda per rectum, vyšetření chodidel na podoskopu, aktivní stélky

Fyzioterapeutka Kristýna vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, dále pokračovala v navazujícím magisterském studiu na Lékařské fakultě v Brně, které dokončila v roce 2020.

V rámci studia získala zkušenosti v ambulantních a nemocničních zařízeních. Naučila se pracovat s různými diagnózami rovněž díky stážím v rehabilitačních ústavech a v lázních. Po dokončení studia působila jako fyzioterapeut ve fotbalové akademii v Písku, věnovala se práci s moderními gymnastkami a pracovala s ortopedickými a neurologickými pacienty.

Zaměřuje se na funkční změny v pohybovém aparátu. Při své práci dává důraz na individuální a komplexní přístup k pacientovi. Specializuje se na ortopedické a funkční poruchy celé dolní končetiny. Věnuje se diagnostice a terapii nohy, kterou doplňuje tvorbou aktivních stélek. Věnuje se také terapii dysfunkcí čelistního kloubu

Využívá DNS, aktivní stélky, podoskop, měkké a mobilizační techniky, kineziotaping a prvky jógy.

Získané certifikáty

2019
Spirální stabilizace páteře A, B, C, D - Mgr. Hamouzová, Bc. Modlinger
2021
Diagnostika a terapie kolenního kloubu
Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla
Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního
2022
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře - A
Seznámení se sonografií hybného systému
Metoda Ludmily Mojžíšové, část A - Mobilizace žeber, Hana Pytelová
Diagnostika a terapie temporomandibulárního kloubu, PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Temporomandibulární dysfunkce - Tzvika Greenbaum, PhD.
Diagnostika a terapie a funkce nohy - Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
2023
Podologické vyšetření a praktická úprava stélek z pohledu fyzioterapeuta - Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.
Podoskop - vyšetření a klinická interpretace
Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře - B
Kurz dle Dr. Petra Bitnara: Komplexní terapie pletence ramenního - Mgr. Dan Sobotka, Mgr. Martin Štefánek
0 awesome comments!