Fyzioterapie ragbistů

Článek vypracoval/a: Mgr. Michal Šaroch

Ragby je specifický kontaktní sport, ve kterém je fyzioterapeut nedílnou součástí týmu. Hráči se zde rozdělují na dvě skupiny podle své pozice, na rojníky a útočníky. Fyzioterapeut musí ke každé skupině přistupovat individuálně.

Fyzioterapie ragbistů se rozdělit do 3 fází

První fáze

V první fázi se terapeut stará o sportovce vzhledem k jejich problémům, snaží se co nejvíce zmírnit obtíže, zadávat protahovací a kompenzační cvičení, které nejvíce pomohou sportovci připravit se na utkání.

Rojníci potřebují cviky pro dobrou posturální stabilitu kvůli tlačení v mlýnu a tvrdým nárazům. Využívají se cviky nejčastěji pro posílení středu těla ve vývojových pozicích v rámci dynamické neuromuskulární stabilizace: např. pozice medvěda s balonem v oblasti bederní páteře nebo pozice rytíře. Útočníci potřebují více obratnostních a rychlostních cvičení, pro které využívají skoky či hry na nestabilních plochách (senzomotorickou stimulaci) a rychlé pohyby při posilování.

Nedílnou součásti péče o ragbisty je také aplikace suché jehly do bolestivých spoušťových bodů, které ve většině případů vyzařují do vzdálenějších míst na těle.

Druhá fáze

Druhá fáze by se mohla označovat jako předzápasová příprava, kde se nejčastěji terapeut zaměřuje na tejpování ve smyslu prevence.

Nejčastějším jevem, který se v ragby vyskytuje, je zpevňování pevným tejpem zápěstí, hlezenních kloubů a prstů, které v tomto sportu bývají často zlomené, nalomené či vykloubené. Dále si ragbisté pomocí elastického kineziotejpu zpevňují především kolenní a loketní klouby.

Často můžeme vidět i hráče s obvázanou hlavou, což slouží jako krytí uší před natrhnutím a následným zhojením v podobě "květáku".

Třetí fáze

Ve třetí fázi je terapeut připraven kdykoliv během hry vběhnout na hrací plochu a pomoci hráči s jeho problémem. Ragby je gentlemanský sport, a proto je v tomto sportu neobvyklé simulovat. To znamená, že pokud hráč leží či je jakkoliv indisponován, terapeut vbíhá na hrací plochu a musí dokázat pomoci v jakékoliv situaci.

Častým jevem je v tomto sportu otřes mozku. Terapeut má možnost v takovém to případě vyhodnotit situaci za nebezpečnou a postiženého hráče nechat vystřídat. Druhým častým poraněním je v tomto sportu otevřená rána v obličejové části. V takovém případě může hráč vystřídat po dobu 10 minut, kdy terapeut musí zastavit krvácení a ošetřit ránu natolik kvalitně, aby během zápasu nezačala znovu krvácet.

Více informací o programech péče o sportovce v Kinisi.

Jednotlivé programy pro sportovce s námi můžete konzultovat telefonicky nebo emailem, objednat se lze telefonicky nebo emailem, dále prostřednictvím elektronického formuláře nebo online přes .

 

 

0 awesome comments!