Fyzioterapeutické vyšetření chodidla

Článek vypracoval/a: Mgr. Kristýna Souhradová

Součástí diagnostiky pohybového aparátu je vyšetření chodidel. Na nohy a konkrétně jejich spodní část “chodidla” působí váha celého těla. Přenáší se do příčných a podélných kleneb. Váha je soustředěna do těžiště, které se nachází mezi hlavními opěrnými body. Od nohou se odvíjí držení celého těla. V rámci jejich diagnostiky by nemělo být opomíjeno vyšetření celého pohybového aparátu a zhodnocení klíčového problému, jestli je lokalizován pouze do oblasti nohou nebo vzniká na základě poruchy výše.

Chodidla se diagnostikují ve statickém a v dynamickém zatížení. Hodnocení se provádí pomocí aspekce (pohledu), palpace (pohmatu), konkrétních funkčních testů a u nás v Kinisi také na základě podrobného vyšetření na podoskopu. Dále je možné využít muskuloskeletání ultrasonografii neboli ultrazvuk.

Výsledkem vyšetření může být odhalení vad jako je například: vbočený kotník, plochovbočená noha, hallux valgus, patní ostruha a další. Na základě kvalitního fyzioterapeutického vyšetření se stanovuje postup terapie.

Fyzioterapeutická intervence zaměřená na problematiku nohou zahrnuje měkké a mobilizační techniky, upravuje se pozice přednoží vůči zánoží, koriguje se opora chodidel a držení celého těla. Dále fyzioterapeut s klientem pracuje na správné technice odvíjení plosky při chůzi či jiném pohybu. Pro trénink stability, podporu funkce nožních kleneb se aplikuje například metoda Senzomotorická stimulace, v rámci které se můžeme setkat s využitím nestabilních ploch. Mezi další možnosti patří využití aplikace kinesiotapu. Manuální techniky a cvičení je vhodné doplnit vytvořením aktivních stélek, které se korigují dle potřeb klienta. Stélky navádějí nohy do lepšího postavení a podporují správný došlap a odvíjení plosek.

Na daný problém je vhodné nahlížet komplexně. Funkce nohou a zatížení chodidel je závislá na etážích výše. Nezastupitelnou úlohu při řešení problematiky nohou má funkční centrace kyčelního kloubu a stabilizace trupu. V Kinisi aplikujeme znalosti konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), který je založen na vývojové kineziologii, při terapii jsou klouby správně biomechanicky zatížené a svaly pracují efektivněji. Další možností je koncept Spiraldynamik®, při kterém se vychází z pohledu 3D anatomie a opírá se také o základní aspekty biomechaniky.

Vyšetření na podoskopu

Jedná se o diagnostický přístroj sloužící k hodnocení stavu chodidel. Klient se postaví naboso na podsvícenou skleněnou desku. Pomocí vzniklého otisku dochází k přímému pozorování a hodnocení zatížení chodidla. Nejdříve se hodnotí statické zatížení, a poté je možné provést i základní dynamické pozice. Nosnost skla je 130 kg.

V Kinisi pracujeme s podoskopem MEDsport. Skládá se z rámu, skleněné desky, odrazového zrcadla a je opatřen dvěma kamerami. Jedna zaznamenává otisk chodidel v odrazovém zrcadle a druhá snímá nohy zezadu. Kamery jsou propojeny s notebookem pomocí aplikace PodoCam 2.0, dají se pořídit snímky a vytvořit popis k celému vyšetření. Snímky se dají porovnávat v průběhu jednotlivých návštěv a představují jeden z parametrů pro hodnocení úspěšnosti vedené terapie.

 
Tvorba aktivních stélek

Za jednu z možností terapie nohou lze považovat výrobu aktivních stélek. Stélky jsou vždy doporučeny na základě kvalitní diagnostiky a určení klíčového problému. Jedná se o použití stélek, které se individuálně korigují dle potřeb klienta. Používají se korekční materiály, pod kterými si lze představit: supinační klínky, srdíčka nebo podpatěnky. Společně s dobře vedeným cvičením a pravidelnými kontrolami je to efektivní způsob, jak řešit daný problém.

Správně vytvořená aktivní stélka optimalizuje tlakové rozložení chodidel. Omezují možnost úrazu celé dolní končetiny a podporují přesné vedení nohy v ose pohybu. Ve spojení s kvalitně vedenou fyzioterapií zlepšují stoj, chůzi či běh. Od správného zatížení nohou dochází k tlumení otřesů při pohybu, snižuje se nevhodné zatížení nosných kloubů a snižuje se zatížení Achillovy šlachy.

Hlavní výhody:

  široké portfolio základních stélek

  individuální korekce

  průběžná úprava dle aktuálních potřeb

  okamžitá úleva

  využití v běžné i sportovní obuvi

  rychlé vyhotovení

Indikace:

  poruchy nohou: hallux valgus (vbočený palec), plochovbočená noha, mortonova noha

  bolesti nohou: patní ostruha a plantární fascitida, bolesti Achillovy šlachy

  bolesti zad, kyčelních a kolenních kloubů

  asymetrie nohou, délky dolních končetin v důsledku skoliózy

  využití ve sportu - korekce opory nohy, vyšší komfort v botě, korekce odvíjení plosky, zefektivnění práce chodidla při dynamice, tlumení dopadu

Údržba stélek je snadná, jednoduše se omyjí mýdlovou vodou a poté se osuší ručníkem. Nevhodné je sušení na topení, protože jsou vytvořené z termoplastického materiálu a došlo by k jejich deformaci. U stélek se nedoporučuje obouvání pomocí lžíce, aby nedošlo k mechanickému poškození, nebo obouvání kdy se nadměrně tahá za jazyk boty.

0 awesome comments!