Píchá vás pod lopatkou nebo na hrudníku?

Článek vypracoval/a: Bc. Simona Rozinková

Někdy za život potrápily blokády žeber nejednoho z nás. Asi nejčastějšími projevy blokády žeber jsou bolesti na hrudníku, diskomfort při dýchání či nepříjemné pocity kolem lopatky. Věděli jste ale, že blokáda žeber může mít souvislost i s funkční sterilitou, bolestmi bederní páteře či nepříjemnou projekcí do dolních končetin?

Co může způsobit blokádu žeber?

Faktorů, které stojí za vznikem blokády žeber je celá řada. Mezi možné příčiny patří:

Rychlý nekoordinovaný pohyb při sportu, nebo v běžném životě – rychle se pro něco ohnete, provedete rychlou rotaci apod.
Zvýšené psychické vypětí (když jsme vystaveni stresu, mění se i držení těla, zvyšuje se svalové napětí a zrychluje se dechová frekvence).
K blokádám nejen žeber dochází i po infekcích, které jsou doprovázeny zvýšenou teplotou (tento stav je často doprovázen změnou dechového stereotypu a zánětem), kašlem či ucpanými dutinami.
Nevhodná velikost podprsenky (jestliže nás prádlo v oblasti hrudního koše někde tlačí, nebo je jinak nepohodlné, je tím ovlivněno i naše držení těla a dechový stereotyp).
Svalové dysbalance (mají vliv na celkové držení a funkci celého těla, proto i zde lze hledat příčinu blokád žeber).
Příznaky blokády žeber

Krása lidského těla spočívá v individualitě a to platí i u blokád žeber. Každé žebro má svou vlastní dráhu projekce a příznaky se tedy budou lišit v závislosti na výšce blokády. Mezi příznaky patří již zmíněná dušnost či jiný diskomfort při dýchání, bolesti kolem lopatek, bolesti na hrudníku, ale i bolesti břicha, chronický kašel, tachykardie, blokády SI skloubení apod. Pojďme se podívat na jednotlivá žebra:

1. Blokáda prvního žebra

U blokády prvního žebra sledujeme zvýšenou citlivost cefalea (hlavy v oblasti čela), bolesti na přední straně ramene (zejména při úponu velkého prsního svalu) a spoušťové body v horní porci trapézového svalu. Objevuje se zvýšené napětí paravertebrálních svalů mezi prvním krčním a prvním hrudním obratlem a ve scalenu anteriror (patří mezi tři skalenové svaly, začíná na prvním žebru a při palpaci se jedná o první snopec vedle sternocleidomastoideu).

2. Blokáda druhého žebra

Subjektivními potížemi při blokádách druhého žebra jsou bolesti hlavy, které může doprovázet až pocit na zvracení, poruchy rovnováhy či tinnitus na stejné straně, kde se blokáda nachází. U některých lidí se mohou objevit i vegetativní reakce v podobě zčervenání obličeje, tepání hlavy, nadměrného slzení nebo naopak pocitu suchosti oka.

Reflexní změny se objevují mezi druhým krčním a druhým hrudním obratlem, v m. supraspinatu a v m. scalenu medialis (druhý ze skupiny skalenových svalů, při palpaci ho najdeme vedle scalenu aterior). Přítomná bývá reflexní blokáda druhého krčního obratle.

Pískání v uších (tinnitus)

Bolest hlavy

3. Blokáda třetího žebra

Reflexní dráha třetího žebra sahá daleko za oblast hrudníku a hlavy. Mezi subjektivní potíže řadíme bolesti hlavy, která se může projevovat i bolestmi zubů, směrem dolů může blokáda třetího žebra způsobit blokádu třetího bederního obratle, která se přes svalové řetězce dostává až do oblasti vnitřního kolene. Kvůli svému propojení s bederní oblastí spadají pod třetí žebro i potíže imitující problémy ledvin. Kromě blokády třetího bederního obratle se vyskytuje blokáda atlantoocipitálního skloubení.
Reflexní spazmy pak hledáme v posledním ze skalenových svalů – scalenus posterior. Ve svalech v oblasti třetího krčního a třetího bederního obratle, v malém prsním svalu a v levatoru scapulae.

4. Blokáda čtvrtého žebra

U blokády čtvrtého žebra se příznaky stranově liší. Při blokádě vpravo si všímáme kašle bez jiné zjevné příčiny, klient může popisovat pocit průstřelu. Naopak potíže na levé straně někdy imitují mnohem vážnější potíže – infarkt myokardu, lidé tak končí na pohotovosti pro podezření na IM s negativním výsledkem. Ženy pak mohou pociťovat i bolesti prsu na straně blokády (vždy je ale potřeba vyloučit vážnější onemocnění).
Svalové spasmy k čtvrtému žebru hledáme v oblasti mezi čtvrtým krčním až čtvrtým hrudním obratlem, v coracobrachiálním svalu a zejména v malém prsním svalu.

5. Blokáda pátého žebra

Páté žebro se opět váže k široké škále potíží. Projevuje se bolestmi sedacích hrbolů, bolestí v oblasti třísel a kyčelního kloubu a velmi často se váže k blokádám SI skloubení, které má velmi úzkou vazbu na funkci pánevního dna a celkově k funkci orgánů malé pánve. I proto je v léčbě funkční ženské sterility kladen důraz na mobilitu hrudníku.
Zřetězené svalové spazmy se objevují v zevním šikmém břišním svalu na straně blokády, v paravertebrálních svalech mezi pátým hrudním až pátým bederním obratlem, v m. pectineus (sval, který začíná na pubické kosti na pánvi), v 1/3 rhombických svalů při hraně lopatky, ve velkém hýžďovém svalu a přes reflexní blokády spodní bederní páteře se objevují spazmy až na lýtkovém svalu.

6. Blokáda šestého žebra

Při blokádách šestého žebra se můžeme setkat s příznaky imitujícími potíže výhřezu meziobratlové ploténky L5/S1, s bolestmi v podkolenní jamce, v oblasti lýtka a Achillovy šlachy. V lehu na zádech je pak možné sledovat zevní rotaci dolní končetiny na straně blokovaného žebra. Zajímavostí šestého žebra je i jeho spojitost s orgány břišní dutiny. U blokád vpravo se někdy objevují příznaky k problémy se žlučníkem a játry, vlevo pak blokáda imituje bolesti slinivky.
Svalové řetězce k šestému žebru jsou: laterální hrana přímého břišního svalu, paravertebrální svaly šestého hrudního až pátého bederního obratle, střední část rhombického svalu při hraně lopatky, střední část velkého hýžďového svalu, dlouhý přitahovač kyčle (adduktor longus) a lýtko.

7. Blokáda sedmého žebra

U blokád sedmého žebra bývají časté bolesti dolní hrudní a bederní části zad, odtud se bolest přenáší do oblasti kyčle. V některých případech může imitovat potíže spojené s výhřezem L4/L5. Objevovat se mohou bolesti až k zevnímu kotníku, bývá zde spojitost i s blokádou hlavičky fibuly. Ludmila Mojžíšová pak popisovala souvislost mezi blokádami sedmého žebra s plodností u mužů.

Změny svalového napětí nacházíme v mediální porci přímého břišního svalu, v oblasti mezi sedmým hrudním až prvním křížovým obratlem. na vnitřní straně stehna, dolní 1/3 rhombického svalu při hraně lopatky, ve středním hýžďovém svalu a blokády bederní páteře se opět řetězí až do oblasti lýtka.

Pokud nějaký z příznaků poznáváte, možná právě u Vás se jedná o blokádu žebra. Doporučujeme návštěva fyzioterapeuta či lékaře, který se danou problematikou zabývá a pomůže Vám od obtíží. Na základě vyšetření navrhne terapii, která velmi často obnáší i cvičení na doma z důvodu prevence a udržení dobrého stavu.

Bolesti v oblasti spodních zad a pánve.

Ukázka mobilizace spodních žeber

Ukázka cviků pro domácí cvičení (autoterapie).

Více ve videu: Uvolnění hrudníku a žeber.

Jestliže Vás trápí některé z výše uvedených problémů, může se jednat o blokádu žeber a o její reflexní zřetězení. U vážnějších potíží je ale vždy na místě kontrola u lékaře, aby se nejdříve vyloučily závažnější potíže - interní onemocnění, onkologická onemocnění, onemocnění kardiovaskulárního charakteru apod.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fyzioterapie nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pro H. Počernice: +420 725 300 253, +420 725 300 254 nebo N. Butovice: +420 724 300 254. Dále můžete použít e-mailovou adresu: recepce@kinisi.cz.

0 awesome comments!