Co je vdovský hrb a jak mu předcházet?

Článek vypracoval/a: Mgr. Magdaléna Juranová

Vdovský hrb neboli "hrbolek" v úrovni dolní krční páteře je způsoben nahromaděním tuku v oblasti 7. krčního obratle. Vdovský hrb je způsobován nevhodným držením těla a to proč se tvoří, jak s ním pracovat a jak mu předcházet je popsáno níže v článku.

Vdovský hřbet. Co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Jedná se o kumulaci podkožního tuku na základě přetěžování přechodové oblasti mezi hrudní a krční páteří k jeho vzniku přispívá tzv. hyperkyfóza - kulaté zakřivení hrudní páteře. Hyperkyfóza je často způsobována oslabením svalů, dlouhodobě špatným držením těla. Kulatá hrudní páteř navádí hlavu do předsunu a lehkého kompenzačního záklonu, takže dochází k přetěžování jednak již zmiňovaného přechodového segmentu a jednak tzv. suboccipitálních svalů.

Suboccipitální svaly. Zdroj: brisbanemigraine.com.

Příčiny vzniku vdovského hrbu

Příčin vzniku nahromadění tuku v této oblasti (oblast 7. krčního obratel) může být několik. Mezi příčiny patří: nevhodné držení těla, obezita, genetické predispozice či léky na některá onemocnění.

Nicméně je dobré vědět, že existují i jiné příčiny hromadění tuku v oblasti přechodu krční a hrudní páteře, jako jsou:

 Cervikální lipodystrofie: Odkazuje na metabolickou změnu pozorovanou u pacientů nakažených HIV, kteří dostávají vysoce účinnou antiretrovirovou terapii. Lipohypertrofie (lokální abnormální nahromadění tuku)jako nežádoucí účinek léčby se může u tohoto typu léčby vyskytnout právě v oblasti přechodu krční a hrudní páteře.

 Bizoní hřbet: Je jedním z příznaků Cushingova syndromu. Jedním z příznaků tohoto syndromu je supraclavikulární/dorsocervikální tukový polštář (bizoní hřbet) s prevalenční mírou 50 %.

 Madelungova choroba: Také známá jako syndrom Launois-Bensaude, je vzácné onemocnění metabolismu tuků a způsobuje vícečetnou, symetrickou lipomatózu / benigní symetrickou lipomatózu. Neobalené lipomy (tukové hmoty) se mohou objevit v různých částech těla, včetně krku.

Tipy jak vdovskému hrbu předcházet

OPORA: páteř se bez dobré opory o končetiny nevzpřímí, často nám chybí dobrá opora i v tak základních polohách jako je stoj a sed.

tip pro stoj - uvědomte si obě chodidla povrch na kterém stojíte, rozprostřete prsty do šířky a do dálky a zkorigujte své těžiště tak aby těžnice spadala do prostoru mezi chodidla zhruba jeden centimetr před kotník v tuto chvíli byste měli cítit rovnoměrně rozloženou váhu mezi chodidly a také mezi špičkami a patami, lehce se od chodidel odtlačte a pozorujte jak se páteř krásně napřímí.
tip pro sed - sedněte si na kraj židle tak abyste cítili přední stranu sedacích hrbolů, pánev se překlopí trochu dopředu a v bedrech vznikne lehké plynulé prohnutí, zároveň bude snadné a příjemné se opírat do celých chodidel, využijte oporu o chodidla a pánev lehce se odtlačujte a hýbejte těžištěm těla tak abyste našli rovnovážnou pozici kde se cítíte napřímeně a zároveň uvolněně.

DECH: volně proudící dech je známkou dobrého vzpřímení páteře, díky všímavosti k dechu si lépe uvědomujeme sami sebe

tip na dechové cvičení - využijte pozici ve které máte kvalitní opory (klidně i o ruce) uvolněte napětí v těle a začněte pozorovat svůj dech. Dýchejte volně nosem a pozorujte de všude v trupu dechový pohyb zaznamenáte, poté hýbejte se svým těžištěm pomocí jemného odtlačování od opor tak abyste našli takový stav kdy budete moci volně s lehkostí dýchat do celého trupu - předozadně i do stran - bez námahy v takové pozici setrvejte a užívejte si lehkost napřímené páteře.

SÍLA: dobrá síla je základním předpokladem zdravého pohybu - slabý sval nemá kapacitu na to zvládat zátěž a snadno se přetíží vznikají pak svalové dysbalance vedoucí ke špatnému tzv. decentrovanému postavení kloubů. Pro dobré držení krční páteře je důležitá jednak stabilita trupu a jednak dobrá síla a hybnost ramen a tzv. dynamických stabilizátorů zápěstí. Slabost svalů horních končetin je často
kompenzována právě v přechodu hrudní a krční páteře.

Tipy pro zdravou krční páteř:

pohyby kterých máme nedostatek a zároveň svědčí krční páteři:

1. během dne se několikrát hluboce předkloňte

2. když můžete využívete oporu o ruce

3. rozhýbejte hrudník do rotací

4. pohybujte krční páteří do všech směrů
Proč zrovna tyto jednoduché věci fungují? 
1. Hluboký předklon umožní přirozenou trakci obratlů - gravitace působí opačně a obratle se lehkým tahem oddalují jeden od druhého, což uleví meziobratlovým ploténkám i kloubům. Hluboké svaly, které stabilizují páteř se mohou uvolnit a protáhnout.

2. Opora o ruce nám umožňuje zapojit svaly hrudníku a šíje tak, že se páteř může krásně uvolnit a napřímit. Zároveň slouží jako skvělá kompenzace toho jak ruce používáme běžně nejvíce a to jsou různé úchopy a tzv. jemná motorika ruky.

3. Rotace je složená ze všech jednodušších pohybů páteře jako je předklon, záklon a úklon, proto pokud máme volnou a plynulou rotaci máme daný segment dobře hybný. Tuhá hrudní páteř nemůže plnit svojí funkci a tu se potom snaží kompenzovat právě krční páteř. Proto pokud se budeme starat o dobrou hybnost hrudního koše, umožňujeme tím stabilitu krční páteři.

4. V průběhu dne jsme často v jedné poloze a pohled máme fixovaný na nějaký displej, což nutí naší krční páteř být stále v jedné poloze a svaly které nastavují polohu jednotlivých obratlů vůči sobě jsou tak neustále ve stejné zátěži a napětí a to je vyčerpává. To že prohýbeme pomalu a plynule krční páteř všemi směry, udržuje jednak její mobilitu a jednak tím umožníme našim krčním svalům změnit napětí a délku, čímž předcházíme vzniku svalových disbalancí.
Kostra člověka. Zdroj: https://samarpanphysioclinic.com/dowagers-hump

Pokud už “vdovský hrb” máte navštivte svého fyzioterapeuta aby vám jednak vhodně ošetřil už vzniklé blokády kloubů a svalové dysbalance, ale také vám doporučil vhodné cviky na míru pro co nejefektivnější korekci vašeho problému. Pokud Vás o problematice krční páteře zajímá víc, můžete navštívit naše herohero, kde naleznete seminář s názvem zdravá krční páteř.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fyzioterapie nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pro H. Počernice: +420 725 300 253, +420 725 300 254 nebo N. Butovice: +420 724 300 254. Dále můžete použít e-mailovou adresu: recepce@kinisi.cz.

0 awesome comments!