Problematika čelistního kloubu

Článek vypracoval/a: Bc. Ondřej Vévoda

Problematika čelistního kloubu je často přehlíženým tématem, a to jak laickou, tak odbornou veřejností. Jedná se při tom o problém projevující se symptomy, které zdaleka tak neznámé nejsou. Nikoho nepřekvapí, že bolesti a přeskakování v čelisti s ní i souvisí. Zato bolesti hlavy, krční a hrudní páteře, pískání v uších, problémy s polykáním, nebo špatné držení těla bychom k čelisti pravděpodobně nepřiřadili.

TROCHA ANATOMIE

Hlavici kloubu samotného tvoří spodní čelist a jamku vytváří kost spánková v oblasti těsně před zvukovodem. Mezi těmito kostmi je navíc umístěn diskus, což je chrupavčitý útvar napomáhající klouzavě rotačnímu pohybu, který je pro tento kloub unikátní. Hlavice totiž při otevření úst klouže po zmíněném disku dopředu a zároveň se otáčí. Jedná se o kloub párový. Díky celistvosti spodní čelisti se synchronizují oba klouby ve své funkci, ale případně i disfunkci. Stabilita a síla je přitom zajištěna masivním vazivem a složitou sestavou svalů. Některé z těchto svalů přitom silně ovlivňují nejen čelistní kloub a jeho okolí, ale i krční páteř.

Pokud se na anatomickém modelu podíváme na umístění čelistního kloubu a kloubu hlavového zjistíme, že tyto dva celky jsou velmi blízko u sebe. Není tedy překvapivé, že porucha kloubu čelistního může značně ovlivnit i kloub hlavový. Ten má přitom obrovský vliv na držení páteře jako celku. Záhada řetězení problémů z čelistního kloubu do celého těla začíná být tedy o trochu jasnější.

zdroj: Stefajir.cz

OD PŘÍČINY K SYMPTOMU

Jako vše na našem těle, i stav čelistního kloubu odráží naše chování. Pokud čelist neúměrně zatěžujeme, je pravděpodobné, že i zde vzniknou dříve nebo později problémy.

  Přetěžování může způsobit např.: hra na dechové nástroje, stresové zatínání zubů, noční skřípění zuby (bruxismus), časté žvýkání tvrdých předmětů (tužky, led, žvýkačky, …).

  Obdobný efekt má i traumatizace čelisti pádem, úderem, nebo dlouhým otevřením například u zubních operací.

  Dalším předpokladem vzniku obtíží jsou strukturální abnormality: silný předkus, zákus, nebo vážnější dentální problémy a ztráta zubů.

  Příčiny nepřímé: provázanost krční páteře, zejména hlavového kloubu s kloubem čelistním.

 
PROJEVY:

Nejčastějšími přímými symptomy je pocit přeskakování, nebo vrzání čelisti při otevírání či zavírání úst. Je ale důležité podotknout, že fenomén lupnutí nemusí vždy znamenat problém. Vzhledem k složitosti tohoto kloubu může během života docházet ke změnám, které zkrátka občasné přeskočení v oblasti čelisti vyvolávají. Měli bychom zpozornit, pokud je s lupnutím spojená i bolest nebo omezený rozsah pohybu. V takovém případě jedná se jednoznačně o problém, který je nutné řešit. Omezený rozsah je přitom dalším přímým ukazatelem problému. Za normálních okolností bychom měli být schopni otevřít symetricky ústa bez většího diskomfortu na cca 3 prsty a následně bez problému zavřít.

Dalšími symptomy jsou spíše nepřímé, které jsou častější. Řadí se sem:

1. Bolest hlavy > Jelikož se žvýkací svaly, zejména sval spánkový, upínají přímo na lebku, je jasné, že jejich dlouhodobé vysoké napětí bude hlavu samotnou ovlivňovat. Taková bolest je nejčastěji lokalizována v oblasti spánku, kolem uší a kolem očí. Občas se může objevit i pocit sevření celé hlavy. Tento typ bolestí je přitom téměř vždy s čelistním kloubem spojen a jeho ošetření přináší velmi rychlou a účinnou úlevu.

2. Problémy krční páteře > časté blokády, omezení hybnosti, pocit motání hlavy nebo jen bolestivost. To vše může ukazovat k problému s čelistním kloubem. Obzvlášť pokud manuální terapie a cvičení nepřináší valné výsledky!

3. Tinnitus > Mezi čelistním kloubem a kloubem hlavovým se nachází zvukovod. Svaly zvukovodu mohou v reakci na problém čelisti zvyšovat své napětí. To sice necítíme, ale bohužel slyšíme. Objevuje se vysoký pisklavý tón, nebo hučení bez zjevného zevního zdroje, kterému se říká tinnitus. Zpočátku tento akustický vjem bývá mírný a uvědomujeme si jej pouze v klidu a tichu. Typicky při usínání. Časem se však může šum zvyšovat a silně zasahovat do života. Je důležité zmínit, že se tinnitus může objevovat z mnoha důvodů a je důležité tento problém nejdříve řešit s otorinolaryngologem.

4. Změna držení a stability těla > problém v čelistním kloubu vyvolává disfunkci oblasti hlavového kloubu. A hlavový kloub jako takový má obrovský vliv na držení těla a napětí svalů podél páteře. Další možností je přenos napětí přes faciální řetězce. Disfunkce čelistního kloubu totiž silně ovlivňuje i svalstvo jazyka a ústní dno. Obě tyto oblasti přenáší svůj hypertonus na bránici, pánevní dno, a dokonce až ke svalům plosky. V praxi se tyto změny mohou projevit předsunem hlavy, problémy s polykáním, ohnutým hrudníkem a prohnutými bedry.

Na fotografii lze vidět provádění testu na 3 prsty.

Propojení postury s čelistním kloubem.

ODHALENÍ PROBLÉMU

Pokud jsme své problémy v předchozích řádcích našli, znamená to, že máme problém s čelistním kloubem? Ano i ne. Všechny výše zmiňované symptomy mohou mít příčinu ve zcela jiných oblastech. Dokonce i bolestivé přeskakování čelisti může být primárně způsobeno problémem v jiné části těla. Pro spolehlivou diagnózu je nutné svěřit se do rukou fyzioterapeuta či lékaře. Strukturální poruchy vyžadují intervenci otorinolaryngologa, zubaře, ale i chirurga. Funkční poruchy patří naopak do rukou fyzioterapeuta.

Z pohledu fyzioterapie se při podezření na poruchu čelistního kloubu vyšetřuje:

  čelist samotná a všechny svaly které se k ní upínají

  kvalita pohybu a rozsah pohybu čelisti

  symetrie a klidové postavení

  napětí svalů a přítomnost reflexních změn

  dále se vyšetřují i zmíněné související oblasti

  provádí se komplexní vyšetření krční páteře, fascií obalující lebku, pohyblivost jazylky, napětí ústního dna, držení těla a pohybové stereotypy.

NÁVRAT VOLNOSTI ČELISTI

V případě, že se jedná o funkční poruchu čelistního kloubu, je v našich možnostech tento problém odstranit bez nutnosti invazivních zásahů. Měly bychom přitom vždy postupovat v několika krocích. Nejdříve čelistnímu kloubu navrátíme volnost a pohyblivost, kterou potom využijeme při aktivní obnově funkce a koordinace.

1. Krok : Začněme s kloubem samotným. Dlouhodobým přetěžováním a stažením okolních tkání může i zde dojít k blokádě, která způsobuje bolest a mění jeho funkci. Zpočátku je tedy důležité takovou blokádu odstranit jemnými mobilizačními technikami. Více informací zde: Mobilizace kloubních blokád. Dále ošetřujeme veškeré svaly ovlivňující tuto oblast. Jak jsme si již řekly, nepatří sem jen svaly čelisti samotné, ale i svaly krční páteře. Namístě jsou i mobilizace páteře a žeber.

2. Krok : Jakmile jsme nastavili ideální podmínky pro hybnost čelisti, přichází čas na její aktivní rozhýbání. Čelist přitom dokáže mnohem více pohybů než jen otevírání zavírání. Můžeme vystrkovat bradu dopředu, nebo zasouvat jako zásuvku. Můžeme čelist vyklonit doleva i doprava. A samozřejmě můžeme pohyby kombinovat. Trénink těchto funkcí by měl zajisti odstranění dysbalancí, lepší uvědomění pohybu a pozice čelisti. I zde platí, že bychom se neměli zaměřovat jen na čelist ale i na krční páteř. V některých případech je velmi efektivní trénovat jen relaxaci čelisti a naučit se, jak mít čelist během dne uvolněnou.

PREVENCÍ KU ZDRAVÍ

Jako u všeho i zde platí, že nejlepší léčba je prevence. Pokud budeme o čelistní kloub pečovat a nevystavíme ho zbytečné zátěži, je pravděpodobné, že žádné problémy ani nevzniknou. Na co bychom si tedy měli dávat největší pozor?

  Relaxace, meditace a kvalitní spánek – prevence proti stresu: zde myslíme především ten dlouhodobý, jelikož mnozí z nás podvědomě při stresu zatínají zuby. Jedná se o zlozvyk, při kterém ventilujeme vnitřní napětí

  Péče o svaly čelisti: lehká masáž (nebo jen promnutí), nekousat tužky, párátka a podobně tvrdé věci.

  Rozumný poměr tvrdé stravy v jídelníčku.

  Péče o chrup + pravidelné prohlídky u zubaře.

  Péče o krční páteř.

  Ergonomické pracovní prostředí.

  Napřímení páteře při používání telefonu, čtení aj…

Ukázka fyzioterapeutických technik pro ošetření čelistního kloubu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně fyzioterapie nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pro H. Počernice: +420 725 300 253, +420 725 300 254 nebo N. Butovice: +420 724 300 254. Dále můžete použít e-mailovou adresu: recepce@kinisi.cz.

0 awesome comments!